Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia interpersonalne

  Trening dla trenerów


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1350 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu metodyki oraz umiejętności projektowania i realizacji szkoleń wewnętrznych. Szkolenie jest dedykowane trenerom wewnętrznym, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojego warsztatu pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • Doskonalenie „know-how” trenerów wewnętrznych.
 • Poznanie różnorodnych metod i technik organizacji i realizacji efektywnego szkolenia
 • Poznanie psychologicznych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań efektywności szkolenia
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w trakcie szkolenia
 • Nabycie umiejętności wspierania rozwoju uczestników własnych szkoleń wewnętrznych.
 • Weryfikacja własnych umiejętności i uzyskanie kompletnej informacji zwrotnej oraz wskazówek do dalszej pracy.


Program szkolenia:

Metoda: mini wykład, praca w grupach, dyskusja

Proces szkoleniowy w organizacji

 

 • Projektowanie szkolenia spójnego z polityką szkoleniową organizacji
 • Formułowanie celów szkoleniowych
 • Planowanie sesji szkoleniowych.
 • Specyfika pracy trenera wewnętrznego.
 • Role trenerskie.

 

Metoda: mini wykład, ćwiczenia indywidualne papier-ołówek, case study, dyskusja

Uwarunkowania efektywności szkolenia

 

Badanie potrzeb  jako podstawa adekwatności doboru treści szkoleniowych

 • Metody pozyskiwania danych: analiza dokumentów, wywiady, obserwacje, itp.

Psychologia uczenia się dorosłych:

 • Modele uczenia się dorosłych – jak przekazać wiedzę w trakcie szkolenia?
 • Etapy rozwoju kompetencji społecznych  – jak wspierać rozwój umiejętności u uczestników szkoleń?

W jaki sposób stworzyć dobry i adekwatny do potrzeb program szkolenia?

 • Definiowanie celów szkoleniowych i określanie treści szkoleniowych.
 • Tworzenie osi programu szkolenia i projektowanie modułów.
 • Tworzenie narzędzi wspierających wdrożenie po szkoleniu.

Wybrane metody oceny skuteczności szkoleń: ewaluacja bieżąca i odroczona.

 

 

Metoda: mini wykład, symulacje, praca w grupach, case study, dyskusja

Metodyka realizacji szkolenia. Umiejętności trenera

 

Ramy szkolenia czyli jak stworzyć warunki do pracy z grupą?

 • Dobry początek – wstęp do szkolenia. Jak zachęcić ludzi by chcieli Cię słuchać?
 • Potrzeby i preferencje uczestników – czy o nie pytać?
 • Informacja zwrotna jako kluczowa umiejętność trenera

Techniki aktywizowania grupy szkoleniowej.

Praca z flipchartem, projektorem i rekwizytami – jak nadążyć i co zapisywać a co prezentować. Czy warto trzymać się prezentacji?

Metody szkoleniowe:

 • Mini wykład; Studium przypadku; Dyskusje; Odgrywanie ról; Praca w grupach; Gry, zabawy; Burza mózgów; Inne

Kluczowe umiejętności trenera:

 • Aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, wspomaganie nauki przez doświadczenie
 • Komunikacja niewerbalna i praca z przestrzenią na sali szkoleniowej – wpływ na dynamikę pracy grupy.
 • Techniki aktywizowania grupy.
 • Wiedza merytoryczna

 

Metoda: mini wykład, symulacja,  dyskusja

Praca na procesie grupowym

 • Budowanie odpowiedniej atmosfery podczas szkolenia
 • Normy i wartości grupowe
 • Procesy grupowe

 

 

Metoda: mini wykład, ćwiczenia w grupie, case study, dyskusja

Sytuacje trudne w pracy z grupami

 

 • Rodzaje sytuacji trudnych w procesie szkoleniowym. Sytuacje zamierzone i niezamierzone. Metody postępowania.
 • Czy są „trudni uczestnicy” szkoleń? Wpływ nastawień i doświadczeń trenera na zachowanie się uczestników szkolenia.
 • Rodzaje i poziomy interwencji trenerskich. Stopniowanie interwencji.

 

Metoda: mini wykład, ćwiczenia indywidualne papier-ołówek, case study, dyskusja

Proces zmiany w trakcie i po szkoleniu

 

 • Opór i przyczyny oporu wobec zmian. Dlaczego uczestnicy szkoleń kwestionują treści proponowane na szkoleniu?
 • Cyklu adaptacji do zmiany  Scheina i Lewina
 • Wspieranie procesu zmiany: przed, w trakcie i po szkoleniu.

 

Metoda: mini wykład,  dyskusja

Podsumowanie szkolenia – sposoby zamykania procesu szkoleniowego.

 

 • Elementy podsumowujące – kryteria wyboru. Informacja zwrotna od trenera.
 • Informacje zwrotne od Uczestników

 

Metoda: mini wykład, praca na materiałach szkoleniowych, dyskusja

Materiały i pomoce szkoleniowe

 • Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych. Rodzaje szkoleń a zakres materiałów.

 

Metoda: symulacja fragmentu szkolenia, arkusze obserwacyjne, dyskusja

Warsztat praktyczny

 • Prezentacje uczestników.
 • Trening udzielania informacji zwrotnej.

 

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Integracja wiedzy i umiejętności uczestników.Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu pracy trenera wewnętrznego. Każde ćwiczenie i gry są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w procesie realizacji szkolenia poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje ,
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach prowadzenia skutecznych szkoleń,
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów,
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia   w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników),
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
 •  Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w trakcie szkolenia.


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 350 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Trening dla trenerów

Cena netto:1350 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©