Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia logistyka

  Transport towarów niebezpiecznych: drogowy, kolejowy i lotniczy


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:9:00 - 17:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Transport towarów niebezpiecznych w spedycji drogowej, kolejowej i lotniczej podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozu i czynności z nim związanych obowiązują w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Znajomość wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i efektywne stosowanie się do nich gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji operacji transportowych. Ponadto, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest zobowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.   Niemalże wszystkie operacje transportowe z udziałem chemikaliów podlegają rygorystycznym obwarowaniom prawnym.   <br> <br> Celem szkolenia jest zapoznanie się z elementarnymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych o zarówno zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym obowiązującymi w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne na podstawie oznakowania, opisów i dokumentów przewozowych;
 • Korzystanie z wyłączeń całkowitych i częściowych spod przepisów w celu optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie;
 • Rozpoznawanie nieprawidłowości przy realizacji przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym;
 • Bezpieczne postępowanie z towarami niebezpiecznymi oraz znajomość procedur ratowniczych;
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących najbardziej popularnych rodzajów transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy;
 • Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3 i rozdziału 8.2.3 Umowy ADR, działu 1.3 Regulaminu RID, art. 14. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku- (szkolenie stanowiskowe) oraz DGR kat. 7 – Personel Przewoźnika i agenta handlingowego przyjmujący do przewozu przesyłki General Cargo.


Adresaci szkolenia:

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa;
 • Pracownicy zaangażowani w przewóz i czynności z nim związane: operatorzy, magazynierzy, pracownicy biurowi magazynów, pakujący, kierowcy wożący towary niebezpieczne na wyłączeniach, spedytorzy, kierownicy magazynów, załadowcy, rozładowcy, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie, rewidenci, kierujący pojazdem trakcyjnym, personel przewoźnika, personel agenta handlingowego, pracownicy przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie multimodalnym;
 • Osoby chcące podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie specjalizującym się w przewozach towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym.


Program szkolenia:

 1. Akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego;
 2. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego;
 3. Wyłączenia spod przepisów regulujących przewozy towarów niebezpiecznych
 4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
 5. Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne;
 6. Zasady znakowania i umieszczanie nalepek ostrzegawczych oraz oznakowań, dokumentacja przewozowa;
 7. Zestawianie składu pociągu, umiejscowienie i obecność towarów niebezpiecznych;
 8. Odległości ochronne dla towarów niebezpiecznych kl. 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym przy realizacji przewozów kolejowych;
 9. Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych;
 10. Znaki dotyczące manewrowania;
 11. Przeprowadzanie oględzin i kontroli;
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych
 13. Rodzaje nieprawidłowości, procedura powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w sytuacjach krytycznych;
 14. Najczęściej popełniane błędy przez pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy, kolejowy, lotniczy towarów niebezpiecznych.


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Formularz zapisu na szkolenie:

Transport towarów niebezpiecznych: drogowy, kolejowy i lotniczy

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©