Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

TOMASZ PACHOŁ

Trener, konsultant z ponad 33 – letnim doświadczeniem

 • wieloletni praktyk – od 1990 roku przez 10 lat związany z branżą produkcyjną in. Dyrektor Zakładu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli, Dyrektor Dz. Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektor Centrum Logistycznego w Quercus. Line worker w Coca Cola.
 • od 23 lat prowadzi projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze,
 • specjalizuje się w projektach dla branży produkcyjnej, zarówno filii międzynarodowych koncernów jak i polskich przedsiębiorstw,
 • przeprowadził ok. 17000 godz. lekcyjnych szkoleń dla kadry managerskiej z branży produkcyjnej,
 • w jego szkoleniach wzięło udział ponad 7000 managerów,
 • otrzymuje wysokie oceny swojej dzięki czemu dla klientów realizuje zazwyczaj wielomiesięczne lub wieloletnie cykle szkoleniowe,

 

 • zakres tematyczny prowadzonych szkoleń dla branży produkcyjnej:
  • Budowanie autorytetu i zaufania
  • Budowanie i motywowanie zespołu,
  • Angażowanie zespołów do realizowania celów,
  • Dyscyplinowanie pracowników,
  • Prowadzenie spotkań,
  • Delegowanie i rozliczanie zadań,
  • Dawny kolega, obecny szef – jak budować i utrzymywać zdrowe relacje w zespole
  • Zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy własnej i zespołu
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespole,
  • Trudne rozmowy na produkcji z elementami Inteligencji Emocjonalnej,
  • Prowadzenie rozmów okresowych,
  • Przywództwo,
  • Praca pod presją,
  • Problem Solving,
  • Sposoby angażowania zespołów w rozwiązywanie problemów
  • Action Learning,
  • 5S, SMED.

 Certyfikaty

 • Certified Action Learning Coach
 • Akredytowany Coach Izby Coachingu
 • Audytor Wewnętrzny PCBC (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)
 • Coach Prowokatywny

 

Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez Tomasza Pachoła:

 

W wersji stacjonarnej:

Brygadzista, mistrz – mały menedżer®

Skuteczny zespół – doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz, kierownik

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

 

W wersji online:

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami – warsztaty online

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Szkolenia z Tomaszem Pachołem w Effect Group" - zł/os

  Szybki kontakt