Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Firmy, które dbają o rozwój osobisty swoich pracowników wygrywają podwójnie. Zyskują zadowolonych pracowników, a ich miękkie umiejętności  dają twarde przełożenie na kreatywność i wydajność w pracy.

Lawinowo rosnąca ilość informacji, które współczesny człowiek musi zapamiętać skłania do poszukiwania sposobów w jaki moglibyśmy szybko i skutecznie uporać się z kolejnymi porcjami wiedzy. POKÓJ RZYMSKI  zwany również PAŁACEM PAMIĘCI – to najstarsza technika pamięciowa używana z powodzeniem od ponad 2000 lat. Technika ta jest narzędziem pozwalającym skutecznie zapamiętać wiele informacji . Stosowana jest również z powodzeniem do  planowania i zapamiętywania wystąpień publicznych.

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności zapamiętywania
 • Poprawienie koncentracji
 • Dostarczenie narzędzi (technik pamięciowych) o praktycznie nieograniczonych możliwościach (zapamiętanie kilkuset elementów)
 • Opanowanie wybranych technik pamięciowych
 • Rozbudzenie kreatywności nieodzownej przy używaniu technik pamięciowych
 • Nauczenie się wychodzenia poza schematyczne myślenie
 • Rozbudzenie wyobraźni w celu wykorzystaniu jej w procesie zapamiętywania

Korzyści dla uczestników:

 • Uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji
 • Nauka technik pamięciowych, które usprawniają procesy zapamiętywania.
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Pokój Rzymski
 • Wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych
 • Uświadomienie roli emocji w procesie zapamiętywania (myślenie pozytywne)
 • Ćwiczenie koncentracji i wyobraźni
 • Rozwój osobisty pracowników

Korzyści dla poszczególnych grup adresatów:

 • Lepsze zarządzanie zespołami poprzez szczegółowe zapamiętanie zleconych prac, zadań, terminów, kryteriów odbioru etc.
 • Szybsze i skuteczniejsze zapoznanie się z organizacją, sprzedawanymi produktami, działającymi procesami
 • Skuteczne zapamiętanie gamy sprzedawanych produktów oraz ich parametrów
 • Lepsze kontakty z klientami poprzez dobre pamiętanie ich potrzeb, specyfiki i oczekiwań
 • Lepsze kierowanie projektami poprzez możliwość zapamiętania i analizowania setek wątków w prowadzonych projektach
 • Poprawa obsługi klienta zewn. i wew. poprzez skuteczne zapamiętanie procesów obsługi klienta i metod rozwiązywania problemów
 • Bardziej efektywna obsługa sekretarska poprzez wyćwiczoną pamięć i skuteczne pamiętanie o tysiącach spraw
 • Wsparcie w zapamiętywaniu analizowanych zagadnień prawnych
 • Planowanie i skuteczne zapamiętywanie kwestii poruszanych w przeprowadzanych wywiadach

Adresaci szkolenia:    

 • kadra kierownicza
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego stopnia
 • liderzy
 • osoby prowadzące spotkania, wystąpienia, przemówienia
 • pracownicy działów personalnych
 • przedstawiciele handlowi
 • opiekunowie produktu
 • kierownicy projektu
 • pracownicy sekretariatów i kancelarii
 • pracownicy pierwszej linii wsparcia (Help Desk i Service Desk)
 • nowi pracownicy
 • prawnicy

Program szkolenia

Podstawowe informacje na temat pamięci

 • Rodzaje pamięci i jej fazy
 • Czy istnieje jeden ośrodek pamięci?
 • Wpływ trybu życia na wspomaganie pamięci.
 • Co to jest uwaga? Jakie są jej funkcje?
 • Dlaczego lepiej zapamiętujemy obrazy i jak to wykorzystać w praktyce?

Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania (ŁMZ) – podstawa innych technik pamięciowych

Praktyczne ćwiczenia użycia ŁMZ

Pamięć przestrzenna i jej naturalne wykorzystanie w technice Pokój Rzymski do zapamiętywania wielu informacji

Haki pamięciowe w technice pamięciowej Pokój Rzymski

Zasady tworzenia własnego Pokoju Rzymskiego

Zastosowanie techniki pamięciowej Pokój Rzymski

 • Zapamiętywanie dowolnych informacji
 • Planowanie i zapamiętywanie wystąpień publicznych

Praktyczne ćwiczenia tworzenia własnego Pokoju Rzymskiego we wszystkich przedstawionych zastosowaniach

Ćwiczenia koncentracyjne zwiększające skupienie

Ćwiczenia relaksacyjne polepszające koncentrację

Ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych, jako metoda uzyskania synergii ich możliwości (zwiększenie wydajności i kreatywność)

Ćwiczenia na wyobraźnię, jako efektywny sposób wychodzenia poza utarte schematy działania

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Wstęp do szkolenia stanowi wykład z prezentacją multimedialną przedstawiający teorię zagadnienia.
 • Zasadnicza część szkolenia prowadzona jest w formie warsztatu pozwalającego na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i wypróbowanie skuteczności poznanych narzędzi w konkretnych zadaniach stawianych uczestnikom.
 • Skrypt uczestnika zawiera wiedzę teoretyczną oraz wiele ćwiczeń z zakresu technik pamięciowych oraz ćwiczenia koncentracyjne.
 • Warsztat zawiera ćwiczenia grupowe i indywidualne.
 • Trener przeprowadza ćwiczenia relaksacyjne polepszające koncentrację oraz ruchowe ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych.
 • Trener aktywizuje uczestników i moderuje warsztaty udzielając indywidualnych rad dotyczących stosowanych technik.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1450 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?" - 1450 zł/os

  Szybki kontakt