Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia interpersonalne

  Sygnalizowanie nieprawidłowości w firmie


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:30
Cena szkolenia netto
790 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Coraz więcej firm i innych organizacji tworzy i wdraża wewnętrzne systemy przekazywania informacji o nieprawidłowościach, które polegają na tym, że określeni pracownicy informują np. osoby odpowiedzialne za sprawy etyczne i dyscyplinarne w firmie – o nieuczciwości, nierzetelności lub złamaniu kodeksu etycznego lub prawa przez innych pracowników. Sygnaliści w niektórych krajach, są od lat objęci ochroną prawną – ochroną odrębną od ogólnych zasad prawa pracy. W naszym kraju przygotowywane są regulacje prawne w tym zakresie.   Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników zajęć do rozwiązania problemów, które mogą się pojawić przy rozpoczęciu prac tego rodzaju, ponadto ma na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami w tej dziedzinie. W trakcie zajęć przedstawione zostaną również przykładowe dokumenty, procedury, które mogą pomóc przygotować własne rozwiązania.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów HR, osoby zajmujące się problematyką etyczną w organizacji, pracownicy działów prawnych, menedżerowie odpowiedzialni za przygotowanie norm wewnętrznych w firmach.Program szkolenia:

 • Wprowadzenie zagadnienia związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości w zakładzie pracy:
 • Definicje – sygnalizowanie, sygnalista (whistleblowing, whistleblower), anomia pracownicza
 • Aspekty prawne, kontekst zarządczy, psychologiczny i etyczny systemów sygnalizowania nieprawidłowości.
 • Czynniki społeczne w organizacji – możliwe problemy.
 • Obowiązek sygnalizowania i ochrona sygnalistów – rekomendacje prawne na gruncie prawa międzynarodowego.
 • Ochrona przed działaniami odwetowymi wobec osób sygnalizujących.
 • Możliwości ochrony wynikające z aktualnego stanu przepisów prawa.
 • Sytuacja sygnalistów – problemy dowodowe.
 • Pożądane (postulowane) zmiany w prawie.
 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony i możliwe rozwiązania dotyczące kodeksu pracy. Wytyczne UE dotyczące ochrony sygnalistów .
 • Schemat postępowania przy tworzeniu wewnętrznej procedury sygnalizowania nieprawidłowości.
 • Związek z firmowymi programami (kodeksami) etycznymi.
 • Przykład zawartości firmowego kodeksu etycznego (kodeksu postępowania).
 • Związek z problematyką przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji w zakładzie pracy.
 • “Gorące” linie i inne sposoby przyjmowania zgłoszeń – ich skuteczność i wiarygodność.
 • Dobre praktyki związane ze zgłoszeniami – kwestie organizacyjne, techniczne, prawne i psychologiczne. Ankieta „sygnalizacyjna” – przykład i omówienie.
 • Podmioty uprawnione do reagowania w firmie – podział kompetencji.
 • Obszary, w których możliwe (wskazane) są zgłoszenia przez zatrudnionych w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości.
 • Przykładowa zawartość procedury zgłaszania nieprawidłowości w firmie.
 • Konsultacje z uczestnikami zajęć.


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

 

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Sygnalizowanie nieprawidłowości w firmie

Cena netto:790 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©