Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Świadczenia związane z rodzicielstwem i świadczenia chorobowe w 2015 r.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką rozliczania świadczeń chorobowych i rodzicielskich. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.Program szkolenia:

Uprawnienia związane rodzicielstwem

 

• Podstawowy urlop macierzyński

 • Urlop macierzyński przed narodzinami dziecka
 • Kiedy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego

• Dodatkowy urlop macierzyński

 • Wyższy wymiar urlopu
 • Podział urlopu na obojga rodziców

• Urlop rodzicielski
• Dokumenty do uzyskania świadczeń rodzicielskich
• Terminy na składanie wniosków o świadczenia rodzicielskie
• Rezygnacja z urlopów rodzicielskich
• Łączenie opieki nad dzieckiem z wykonywaniem pracy
• Urlop ojcowski
• Urlop macierzyński a zgon matki
• Urlop macierzyński a zgon dziecka
• Urlop macierzyński a poronienie
• Kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego
• Urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym
• Urlop wychowawczy

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych

• Urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich
• Przysposobienie dziecka a świadczenia związane z rodzicielstwem

 

Świadczenia zawiązane z rodzicielstwem

 

• Wysokość zasiłku macierzyńskiego
• Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z urlopów rodzicielskich
• Ustalenie podstawy do zasiłku macierzyńskiego

 

Podleganie ubezpieczeniu podczas urlopów rodzicielskich.

 

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

 

• Wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę
• Rozliczanie świadczeń chorobowych na przełomie roku
• Świadczenia chorobowe z kilku tytułów do ubezpieczeń
• Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym
• Ustalanie okresu zasiłkowego
• Metodyka obliczania świadczeń chorobowych
• Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
• Prywatne wyjścia z pracy a ustalenie podstawy zasiłku chorobowego
• Sposób uzupełniania wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego
• Uzupełnienie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
• Składniki okresowe w podstawie zasiłku chorobowego
• Składniki roczne, kwartalne w podstawie zasiłku chorobowego
• Wysokość świadczeń chorobowych
• Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy
• Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca spowodowaną absencją chorobową
• Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
• Najniższa podstawa świadczeń chorobowych
• Konsekwencje nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego
• Kody literowe na zwolnieniach lekarskich
• Ustalanie nowej podstawy zasiłku chorobowego
• Terminy wystawiania zwolnień lekarskich
• Świadczenie rehabilitacyjne
• Świadczenia chorobowe z umów cywilnoprawnych
• Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia

 

Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaInformacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Świadczenia związane z rodzicielstwem i świadczenia chorobowe w 2015 r.

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©