Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Uczestnicy zajęć zapoznają się z przykładami dokumentów – strategii i polityk personalnych – organizacji różnych typów i wielkości, poznają też procedurę i metodologię tworzenia oraz wdrażania strategii (polityki) HR. Poznają również zasady praktycznego przełożenia strategii na działania operacyjne, a także przykładowe mierniki skuteczności opracowanych zasad i wynikających z nich działań.

Korzyści dla uczestników:

 • usystematyzowanie wiedzy w obszarze strategii i polityk personalnych,
 • zapoznanie się z zasadami zasady praktycznego przełożenia strategii na działania operacyjne,
 • zapoznanie się z przykładami i zasadami przygotowania systemu KPI w firmie,
 • przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami

Adresaci szkolenia:

Pracownicy i menedżerowie działu personalnego.

Program szkolenia:

Dzień I

Strategia i polityka personalna

 • Strategia personalna a polityka personalna – rozróżnienie pojęć
 • Praktyczne korzyści z posiadania strategii/polityki personalnej
 • System zarządzania zasobami ludzkimi – w stronę prawdziwego partnerstwa
 • Co się składa na strategiczne ZZL?
 • Pytanie o wartości
 • Strategia HR a kultura organizacji
 • Cele organizacji a zadania w zakresie zarządzania ludźmi i pracą
 • „Wyrównywanie” strategii HR i celów organizacyjnych
 • Przygotowanie strategii – szczegółowa procedura postępowania
 • Etapy formułowania i wdrażania strategii
 • Kluczowe zasady strategii HR
 • Kluczowe zasady polityki HR
 • Strategia personalna a model HRBP w firmie – przykład połączenia
 • Możliwe opcje w opracowywaniu planów strategicznych i polityk HR
 • Przykłady strategii i polityk personalnych (przykłady różnych dokumentów wraz z szczegółowym omówieniem)
 • Pięć kluczowych pytań, które musimy zadać
 • Przegląd funkcji personalnej pod kątem przygotowania strategii
 • Przegląd potencjału organizacji pod kątem przygotowania strategii (kadra kierownicza)
 • Identyfikacja kluczowych problemów

Dzień II

Wdrażanie strategii/ polityki personalnej, system KPI w firmie

 • Szczegółowa procedura wdrożenia – przykład z praktyki
 • Operacjonalizacja strategii personalnej w przedsiębiorstwie – co to oznacza
 • Zasada zainteresowania – klucz do sukcesu
 • Obowiązki kadry kierowniczej wynikające z przyjętej strategii personalnej – przykłady rozwiązań/zapisów
 • Specyfiki procesów HR w wybranych strukturach (sprzedaż, finanse, administracja, IT)
 • Narzędzia do pomiaru skuteczności strategii/polityki- kluczowe wskaźniki wydajności
 • Jak wyznaczać wskaźniki efektywności
 • Rola HR w kontekście wyznaczania, pomiaru i wykorzystywania KPI
 • Przełożenie KPI na oddziaływania HR w firmie
 • Logika postępowania dotycząca KPI w HR
 • Od strategii do wykorzystania KPI – omówienie studium przypadku (1)
 • Wykorzystanie KPI w firmie handlowej – omówienie studium przypadku (2)
 • Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (m.in. sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT)

Podsumowanie zajęć

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatów.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie" - 1590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.