Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 08-07-2024 08-07-2024
Online 23-09-2024 23-09-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty zagadnień dotyczących promowania równość i różnorodność w miejscu pracy. Diversification, Equity, and Inclusion (DEI) to kluczowe filary, na których opiera się budowanie sprawiedliwych, otwartych i innowacyjnych organizacji. Strategia DEI zmierza do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy może czuć się akceptowany, doceniony i zmotywowany do osiągania sukcesów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i  umiejętności zrozumienia znaczenia DE&I w biznesie, poznania relacji między aspektami przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingowi a zarządzaniem różnorodnością. Zdobyta wiedza wpłynie na zaangażowania pracowników w kontekście DE&I, wpłynie na rozwój inkluzywnej kultury w organizacji m.in. poprzez budowanie współodpowiedzialności menedżerskiej oraz opracowywania skutecznych planów działania dla firmy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.
Do osób, które chcą tworzyć inspirujące środowiska pracy poprzez wzmacnianie kompetencji swoich zespołów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest DEI (diversity – różnorodność, equity – równość/sprawiedliwość, inclusion – włączanie).
 • Na co zwracać uwagę w swoim zachowaniu oraz czego unikać.
 • Jakie prawne obowiązki związane z DEI nakłada na nich konstytucja i Kodeks pracy.
 • Największe korzyści dla biznesu oraz dla pracownika wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji.
 • Narzędzia i metody m.in w obszarze wieku, płci czy orientacji seksualnej.
 • Zarządzanie międzypokoleniowością jako element różnorodności.
 • Budowanie inkluzywności pokoleniowej poprzez zrozumienie motywów działania w miejscu pracy poszczególnych pokoleń.
 • Dyskryminacja w pracy:
  • definicje dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu,
  • dyskryminacja bezpośrednia,
  • dyskryminacja pośrednia,
  • inne postacie dyskryminacji.
 • Mobbing w miejscu pracy:
  • indywidualne uwarunkowania mobbingu,
  • przyczyny społeczno- kulturowe,
  • stereotypy i uprzedzenia.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 logowanie do platformy
09:00 – 14:00 zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 690 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"STRATEGIA DEI – różnorodność, równość i inkluzywność w miejscu pracy – online" - 690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.