Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z narzędziami w zarządzaniu jakością. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego wykorzystania poznanych narzędzi. Nabędą wiedzę z zakresu statystycznych narzędzi zarządzania jakością.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie wiedzy z zakresu statystycznych narzędzi w zarządzaniu jakością
 • poznania sposobów zastosowania niektórych narzędzi w praktyce
 • budowanie świadomości potrzeby wdrażania i korzystania ze statystycznych narzędzi jakościowych

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści, kontroli jakości, zapewnienia jakości i produkcji, pełnomocnicy jakości
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • rola metod statystycznych w ujęciu procesowym
 • podstawowe definicje, terminy
 • metody statystyczne wykorzystywane w procesie zarządzania jakością

Zbieranie danych do pomiarów statystycznych

Metody badań statystycznych

Podstawowa statystyczna analiza danych m.in.:

 • średnia arytmetyczna,
 • mediana
 • wariancja,
 • odchylenie standardowe,
 • rozstęp,
 • kwartyle,
 • percentyle

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

 • diagram rozproszenia
 • diagram korelacji
 • analiza Pareto
 • histogram
 • rozkład danych (rozkład normalny)
 • Karty kontrolne – rodzaje i zastosowanie
 • Wskaźniki zdolności procesu

Analiza systemów pomiarowych (MSA)

 • dokładność
 • powtarzalność
 • odtwarzalność
 • stabilność
 • liniowość
 • wybrane metody analizy wiarygodności pomiarów

Doskonalenie procesu

 • korelacja
 • regresja

Metody statystyczne w Six Sigma.    

 • DMAIC
 • Definiowanie
 • Pomiar
 • Analiza
 • Udoskonalenie
 • Kontrola

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Miniwykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt