Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 26-11-2018 27-11-2018

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z narzędziami w zarządzaniu jakością. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego wykorzystania poznanych narzędzi. Nabędą wiedzę z zakresu statystycznych narzędzi zarządzania jakością.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie wiedzy z zakresu statystycznych narzędzi w zarządzaniu jakością
 • poznania sposobów zastosowania niektórych narzędzi w praktyce
 • budowanie świadomości potrzeby wdrażania i korzystania ze statystycznych narzędzi jakościowych

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści, kontroli jakości, zapewnienia jakości i produkcji, pełnomocnicy jakości
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • rola metod statystycznych w ujęciu procesowym
 • podstawowe definicje, terminy
 • metody statystyczne wykorzystywane w procesie zarządzania jakością

Zbieranie danych do pomiarów statystycznych

Metody badań statystycznych

Podstawowa statystyczna analiza danych m.in.:

 • średnia arytmetyczna,
 • mediana
 • wariancja,
 • odchylenie standardowe,
 • rozstęp,
 • kwartyle,
 • percentyle

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

 • diagram rozproszenia
 • diagram korelacji
 • analiza Pareto
 • histogram
 • rozkład danych (rozkład normalny)
 • Karty kontrolne – rodzaje i zastosowanie
 • Wskaźniki zdolności procesu

Analiza systemów pomiarowych (MSA)

 • dokładność
 • powtarzalność
 • odtwarzalność
 • stabilność
 • liniowość
 • wybrane metody analizy wiarygodności pomiarów

Doskonalenie procesu

 • korelacja
 • regresja

Metody statystyczne w Six Sigma.    

 • DMAIC
 • Definiowanie
 • Pomiar
 • Analiza
 • Udoskonalenie
 • Kontrola

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Miniwykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.