Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Standardy kontroli w administracji publicznej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 - 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
790 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Obowiązek posiadania Programu zapewnienia jakości kontroli wynika bezpośrednio ze Standardów kontroli w administracji rządowej wydanych na podstawie Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011r. Stosownie do zapisów punktu 3.9 Standardów pierwsze oceny zewnętrzne powinny mieć miejsce nie później niż po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy.   Wyniki ocen spełniania przez komórkę do spraw kontroli wymogów przywołanej ustawy oraz standardów wydanych na jej podstawie będą przekazywane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proponowane szkolenie specjalistyczne pomoże Państwu w realizacji powyższego obowiązku dokonywania udokumentowanej oceny jakości przeprowadzanych kontroli.   Cel szkolenia:   Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych rozwiązań umożliwiających  wykonanie obowiązku posiadania Programu zapewnienia jakości kontroli  – wskazanego  w standardach wydanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają systemowe narzędzia zarządzania jakością oraz sposoby ich praktycznego zastosowania podczas dokonywania ocen przeprowadzanych kontroli.

Uczestnicy dowiedzą się również jak spełnić wymogi określone w Standardach kontroli w administracji rządowej dotyczące opracowywania, wdrożenia  i utrzymywania sprawnego Programu zapewnienia jakości.Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób zobowiązanych do zarządzania i utrzymywania  jakości  przeprowadzanych kontroli w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011r. Przedstawiane systemowe rozwiązania adresowane są także do kierowników komórek kontrolnych zobowiązanych do utrzymywania sprawnej, efektywnej i skutecznej instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.Program szkolenia:

Główne wymogi ( kryteria oceny jakości) procesu kontroli wynikające
z zapisów ustawowych oraz standardów kontroli w administracji rządowej

 

 • Planowanie,
 • Wykonywanie zadania,
 • Przekazywanie wyników,
 • Monitorowanie wykonania wniosków/zaleceń.

 

Kryteria / mierniki  oceny jakości kontroli –standardy międzynarodowe

 • Zastosowanie modelu COSO III – prezentacja tabel służących do oceny działalności w ramach monitoringu
 • Wykorzystanie wytycznych do Międzynarodowe Standardy Audytu IIA(poradniki) –Program zapewnienia jakości audytu/kontroli –wskazówki praktyczne

 

Wybrane narzędzia i techniki służące do zarządzania jakością

 • Diagram przebiegu procesu (flow-chart)
 • Arkusz kontrolny
 • Diagram przyczynowo skutkowy

 

Opracowywanie spójnego programu zapewniania jakości kontroli

 1. Sposób przeprowadzania oceny wewnętrznej
 • Bieżący monitoring ( listy kontrolne, ankiety pokontrolne itp.)
 • Przeglądy okresowe: (środki nadzoru, samoocena, audyt wewnętrzny– ocena partnerska, benchmarking)
 1. Ocena zewnętrzna
 • Samoocena z niezależna walidacją
 • Przegląd partnerski /Kontrolerzy zewnętrzni/audyt zewnętrzny
 • Opinia publiczna

Zarządzanie zmianą

 • Sposób wykorzystywanie wyników Programu zapewnienia jakości kontroli
 • Usprawnianie Programie zapewniania jakości


Metody szkoleniowe

Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Standardy kontroli w administracji publicznej

Cena netto:790 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©