Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

dr Sławomir Kempka

Studiował Zarządzanie i Marketing w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Systemów Logistycznych pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych w Polsce i na świecie specjalistów z logistyki – prof. dr. hab. Stefana Abta. Specjalista z logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a głównie z zakresu: zarządzania logistycznego przedsiębiorstw, zarządzania zapasami, kosztów logistycznych, łańcuchów dostaw, procesów logistycznych, gospodarki materiałowej oraz organizacji funkcjonowania i projektowania magazynów. Wynikiem tych zainteresowań jest, między innymi opracowanie rozprawy doktorskiej z zakresu optymalizacji procesów logistycznych oraz 24 prac naukowo – badawczych, z których większość została wykorzystana do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż.

Na początku swojej działalności współpracował między innymi z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Dziś jest niezależnym trenerem i doradcą z zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpracującym od 2007 roku ściśle z firmą szkoleniową Effect Group.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również; w Belgii, Holandii i Niemczech. Prowadził szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności kierownicze i zarządcze osób funkcyjnych, pracujących w logistyce i związanych z organizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw wielu przedsiębiorstw. Autor programów kształcenia i różnorodnych materiałów szkoleniowych.

Od 24 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania.

W dotychczasowej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej, realizował szereg zadań: konferencje, szkolenia, opracowania z zakresu logistyki, wdrożenia nowych metod zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość z wymienionych były to szkolenia  i treningi menedżerskie, organizowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządów, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników przedsiębiorstw różnych branż. Ponadto realizowałem specjalistyczne szkolenia zamknięte dla wybranych przedsiębiorstw, dotyczące różnorodne tematyki z zakresu zarządzania, optymalizacji i funkcjonowania logistyki jako całości i poszczególnych jej elementów.

 

Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez Sławomira Kempkę:

 

W wersji stacjonarnej:

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki magazynowej

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

 

W wersji online:

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów – online

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online

Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki magazynowej – online

 

 

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Szkolenia ze Sławomirem Kempką w Effect Group" - 0 zł/os

    Szybki kontakt