Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia windykacja i księgowość

  Zmiany w rozliczeniach z ZUS na przełomie 2012r i 2013r


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
550 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

W trakcie warsztatów zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych w 2012 roku zmian w przepisach prawa dotyczących zasad naliczania, potrącania, deklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe a także zasad prowadzenia dokumentacji z zakresu ZUS.

Korzyści dla uczestników:

Ugruntowanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zasad naliczania, potrącania, deklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe.Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biur rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.Program szkolenia:

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ustalanie podstawy wymiaru składek (pracowników, osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz przebywających na urlopach wychowawczych – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2012r., zleceniobiorców – z uwzględnieniem zasad podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu od 2011r., osób wykonujących umowy o dzieło – z własnym pracownikiem, w czasie urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego,  osób prowadzących pozarolniczą działalność, członków zarządu, członków rad nadzorczych. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2013r.

 

2. Rozstrzygania zbiegów do ubezpieczeń społecznych z więcej niż jednego tytułu – problematyczne zasady dokumentowania – skomplikowane przypadki.

 

 

3. Korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek i rozliczenie nadpłaconych składek – wskaźniki i zasady w 2012 i 2013 roku. Problematyczna sprawa zaniżonych podstaw wymiaru składek u ubezpieczonych – odpowiedzialność płatnika składek. Nowe terminy korygowania dokumentów ZUS – projekt deregulacyjny 2012/2013

 

4. Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2011r.

 

 

5. Świadczenia na rzecz pracowników a podstawa wymiaru składek – różne sposoby kwalifikowania świadczeń (telefony, komputery, samochody i inne) – interpretacje ZUS i urzędów skarbowych. Kwestia podstawy wymiaru składek i praw autorskich – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

 

6. Wersja Programu Płatnik 8.01.001 obowiązująca od 2010r. – zmiany i funkcjonalność.  Dokument ZUS RMUA w 2012 roku – obowiązki płatnika składek. Zasady dokumentowania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2013r.

 

 

7. Podstawa wymiaru, rozliczanie i opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

8. Zasady przedawnienia w zakresie składek ZUS – zmiany 2011 / 2012 – problemy z ustaleniem rozpoczęcia biegu przedawnienia. Zasady ustalenia salda należności w ZUS.

 

 

9. Sankcje za nieterminowe opłacanie składek ZUS – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010r. – zmiana przepisów w 2012r.

Zasady otrzymywania indywidualnych interpretacji przepisów w ZUS – problemy praktyczne.

 

10. Kontrola płatników składek – procedury ZUS oraz najczęstsze błędy płatników składek – problematyka podróży służbowych (zmiana przepisów od 2013r.) i świadczeń przeznaczanych na cele socjalne a podstawa wymiaru składek ustalana podczas kontroli ZUS, delegowanie pracowników do pracy za granicą a składki ZUS, umowy zlecenia a składki ZUS – problem z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich przez płatników składek i ZUS – nowy system informatyczny w ZUS rejestrujący zaświadczenia ZUS ZLA od 2013r.Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 550 zł. PLN + 23% VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.pl

 Formularz zapisu na szkolenie:

Zmiany w rozliczeniach z ZUS na przełomie 2012r i 2013r

Cena netto:550 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©