• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia interpersonalne

  Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Każdy niemal kierownik lub menedżer ma za sobą takie rozmowy z pracownikami, o których chce jak najszybciej zapomnieć. Rozmowy które potoczyły się nie tak jak sobie założyliśmy. Rozmowy – niezależnie czy dotyczą informowania klienta o opóźnieniach w realizacji projektu, zmotywowania pracownika czy przewodniczenia dalekiemu od entuzjazmu spotkaniu na temat wyników – są nieodłączną częścią pracy menedżera. Jak należy się do nich przygotować? Jak dobrać właściwe słowa w danej chwili? I jak prowadzić rozmowę, by przebiegała możliwie najspokojniej? Tego nauczycie się na naszym szkoleniu.   Cel szkolenia:
 • jak skutecznie stosować  zasady i techniki prowadzenia rozmowy z pracownikami;
 • jakich błędów unikać w trakcie każdego z rodzajów rozmów;
 • jakie standardy zachowań – jako przełożeni – powinni respektować podczas rozmów z pracownikami;
 • jak sobie radzić z różnymi reakcjami podwładnego, a zwłaszcza z jego emocjami;
 • uczestnicy zidentyfikują również w trakcie szkolenia własne silne i słabe strony, oraz nauczą się wykorzystywać silne strony i eliminować przyczyny, dla których gorzej lub w ogóle nie radzą sobie w pewnych sytuacjach podczas trudnych rozmów.


Korzyści dla uczestników:

Korzyści dla uczestników i organizacji:

 • nauczysz się właściwie dobierać narzędzia komunikacyjne w rozmowie z pracownikiem;
 • nauczysz się reagować na agresywną komunikację;
 • poznasz różne aspekty trudnych rozmów z perspektywy pracownika  i menedżera;
 • dowiesz się, że właściwa komunikacja jest podstawową techniką prowadzenia rozmów  z pracownikami;
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom pracownicy będę współtworzyć firmę opartą na właściwej komunikacji;
 • wzrośnie jakość prowadzonych rozmów z pracownikiem;
 • menedżerowie będą rzeczowo i asertywnie komunikować się z pracownikami.

 

Rozwijane kompetencje:

 • Prowadzenie rozmów z pracownikami;
 • Prowadzenie rozmów motywujących;
 • Prowadzenie rozmów oceniających;
 • Prowadzenie rozmów coachingowych;
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych, wspieranie rozwoju i samorozwoju u pracowników;
 • Wyznaczanie celów rozwojowych.


Adresaci szkolenia:

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie kierowane jest do wszystkich kierowników, którzy w swojej praktyce zawodowej muszą prowadzić rozmowy z pracownikami, których przedmiotem jest:

 • ocena pracy podwładnego
 • zdyscyplinowanie pracownika
 • zmotywowanie pracownika do realizacji celów

Jeśli prowadzisz takie rozmowy lub dopiero będziesz je prowadzić, naucz się jak się do nich przygotować i jak je przeprowadzić, by zrobić to profesjonalnie. Czyli – osiągnąć cel i zminimalizować koszty emocjonalne własne oraz pracownikaProgram szkolenia:

Słuchanie i umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami

 • Główne zasady prowadzenia rozmów
 • O słuchaniu i rozumieniu, o barierach komunikacyjnych i sposobach ich przezwyciężania, wskazówki do efektywnego słuchania, umiejętności związane z efektywnym słuchaniem
 • Stawianie celów

 

Prowadzenie rozmów motywujących

 • Kiedy rozmowa motywująca będzie skuteczna?
 • W jakich przypadkach nie prowadzimy motywacji?
 • Czemu ma służyć rozmowa motywująca?
 • Mity i półprawdy o motywacji ludzi w pracy
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby nie tylko pieniądze były dla nich motywatorem do pracy?
 • Co jest ważne dla Twoich ludzi? Jaki mają systemy wartości?
 • Na czym zależy im najbardziej w wykonywanej pracy, a na czym zależy Tobie?
 • Jakie błędy w motywowaniu popełniają menedżerowie?
 • Kiedy rozmowa z pracownikiem zwiększa jego motywację i zaangażowanie?
 • Kroki udzielanie feedbacku motywującego
 • ćwiczenia

 

Prowadzenie rozmów oceniających

 • Standaryzacja pracy – cele rozmów oceniających
 • W jaki sposób dobrze przeprowadzona ocena zwiększa procent „dobrych zachowań“ w organizacji?
 • W jaki sposób przygotować się do rozmowy , aby przyniosła wyznaczone długofalowe skutki?
 • Kiedy i w jakich okolicznościach menedżer powinien prowadzić rozmowę oceniającą a kiedy nie?
 • Co powinno podlegać ocenie – budowanie struktury rozmowy
 • W jaki sposób udzielać pochwały, a jak posługiwać się krytyką – czego unikać podczas prowadzenia rozmowy oceniającej?
 • W jaki sposób komunikować potrzebę uzyskania fedbacku od pracownika podczas rozmowy?
 • Jak wyznaczać cele oby ocena przyniosła założone efekty?

 

Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik instruujących

 • Założenia instruowania
 • Zasady stosowania – kiedy instruktaż jest wskazany
 • Przygotowanie instruktażu – zakres informacji, materiały dodatkowe, schemat
 • Efekty stosowania technik instruujących
 • Zagrożenia wynikające ze stosowania instruktażu

 

Prowadzenie rozmów coachingowych

 • Postawa prowadzącego rozmowę – zachowania świadczące o postawie coacha
 • Umiejętności coachingowe – budowanie zaufania, uważne słuchanie, obserwacja, odzwierciedlanie, dawanie informacji zwrotnej, wyrażanie uznania, zadawanie pytań
 • Modele rozmów coachingowych – lejek coachingowy, model GROW, COACH, GOLD, STAGES, DROPS,
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy coachingowej

 

Prowadzenie rozmów rozwojowych

Definiowanie obszarów rozwojowych dla pracownika.

 • Identyfikacja mocnych stron pracownika
 • Określenie obszarów do zmiany, poprawy
 • Sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika

Cele rozwojowe

 • Przygotowanie propozycji celów rozwojowych dla pracownika
 • Określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
 • Przygotowanie propozycji działań rozwojowych
 • Określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych


Metody szkoleniowe

 • Miniwykłady.
 • Praca w grupach.
 • Symulacje rozmów z pracownikami.


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©