Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności prawidłowej, legalnej ochrony danych osobowych w szczególnej w związku z kryzysem wywołanym epidemią wirusa COVID – 19.

Uczestnicy szkolenia:  pracownicy urzędów, szkół, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów prywatnych. osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz wszystkie inne osoby, które w tym niespokojnym czasie potrzebują praktycznych wskazówek dotyczących możliwości przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wytycznymi PUODO.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

PROGRAM SZKOLENIA

 

RODO i pozostałe regulacje z zakresu ochrony danych osobowych a postanowienia specustawy.

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych w ramach walki z COVID-19 wydane przez Europejską  Rade Ochrony Danych

Praca zdalna a RODO.

Praca telepraca a RODO.

Bezpieczeństwo danych osobowych np. podczas zdalnego nauczania

Regulacje wewnętrzne Administratora w zakresie pracy zdalnej, forma, termin wdrożenia i przekazania do wiadomości.

Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w pracy zdalnej – o czym należy pamiętać.

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym – realizacja art. 32 RODO w dobie pandemii.

Obowiązki ADO i obowiązki użytkownika przy pracy zdalnej – wymagania sprzętowe – wskazówki UODO

Gdy zdarzy się incydent – co to jest incydent, jak na niego reagować, regulacje prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, obowiązki ADO wobec podmiotów danych osobowych, obowiązki Administratora wobec PUODO.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii.

Inne zagadnienia związane z ochrona danych osobowych podczas pandemii:

 • zbieranie danych dotyczących pobytu pracownika za granicą,
 • przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia pracownika, dane wrażliwe,
 • przetwarzanie danych członków rodziny na potrzeby przyznania świadczeń, obowiązki informacyjne,
 • przetwarzanie danych dotyczących prywatnych numerów telefonów i adresów pracownika,
 • czy konieczne staje się wydanie pracownikom nowych klauzul informacyjnych wobec przetwarzania nowych danych osobowych pracowników wiążących się z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19,
 • czy uprawnione jest zbieranie danych adresowych i kontaktowych gości biura,
 • publiczne ujawnianie danych osobowych osób chorych na COVID-19, udostępnianie danych osobowych uprawnionym organom.
 • wykorzystywanie danych z sieci komórkowych dotyczących lokalizacji
 • uprawnienia GIS przy przetwarzaniu danych w związku z koronawirusem

 

Panel dyskusyjny

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania 2 x 90 min :

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 10:30 Zajęcia
 • 10:30 – 11:00 przerwa
 • 11:00 – 12:30 Zajęcia
 • 12:30 – 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 150 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Koronawirus a realizacja postanowień RODO" - 150 zł/os

  Szybki kontakt