Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 10-10-2022 11-10-2022

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie kompetencji negocjacyjnych i komunikacyjnych  u Uczestników. Podnoszenie kompetencji oznacza poszerzenie wiedzy, uświadamianie postaw oraz trenowanie umiejętności.

Celem warsztatów jest poszerzenie u Uczestników wiedzy na temat obszarów negocjacji, skutecznej argumentacji, obrony własnej oferty. A przede wszystkim – ćwiczenie zachowań i komunikatów w tych sytuacjach zawodowych, w których świadoma komunikacja i wywieranie wpływu to narzędzia tworzenia i podtrzymywania relacji z Klientem oraz osiągania celów Organizacji. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli rozpoznawać potrzeby Klientów a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać własny autorytet i zachowywać się asertywnie, świadomie stosować techniki perswazji, wyrażać konstruktywny feed back, zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach, bronić własnej oferty, skutecznie argumentować.

Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości przekonywania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

Zadbamy również o to, aby zaangażowani Uczestnicy wiedzieli jak i potrafili samodzielnie:

 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres i redukować nadmierne napięcie związane z osiąganiem celów i relacjami z Klientami
 • skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości i wartości sprzedawanej oferty
  przestać bać się inicjatywy, kreatywności i nawet popełniania błędów (przy jednoczesnym wyciąganiu z nich wniosków)
 • zrozumieć, jak emocje kształtują relacje z innymi i poprzez zrozumienie emocji wpływać na decyzje, samopoczucie i zachowanie Klientów oraz własne
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość na potrzeby Klienta
 •  budować wartościowe relacje, oparte na szczerości, otwartości, słuchaniu i zaufaniu
 • znajdować motywację do rozwoju, usprawnień, efektywności
 • wspierać budowanie pozytywnego wizerunku Firmy
 • umiejętnie, aktywnie słuchać rozmówcę i prowadzić rozmowy oddzielające człowieka od problemu
 • praktycznie stosować wiedzę dotyczącą obszarów negocjacji i wynikających z tego korzyści
 • skutecznie stosować wybrane, adekwatne techniki prowadzenia negocjacji
 • swobodnie posługiwać się narzędziami do uzyskiwania przewagi negocjacyjnej
 • zadbać o prawidłowy wizerunek własny i Firmy

 

Adresaci

Pracownicy wskazani przez Zleceniodawcę, posiadających już doświadczenie w prowadzeniu negocjacji

 

Program szkolenia

KRÓTKI WSTĘP

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I – NEGOCJACJE JAKO PROCES

 • Cztery elementy procesu negocjacji – pogłębimy wiedzę i znajdziemy korzyści z aktywnego rozumienia etapów negocjacji
 • Składowe i wynikowe procesu negocjacji – doprecyzujemy, z czego wynika przewaga negocjacyjna i czy Ty posiadasz tę przewagę
 • Obszary negocjacji – doprecyzujemy wszystkie obszary Twoich negocjacji oraz przewagę, którą dzięki tej wiedzy uzyskujesz
 • Analiza celów, motywacji i argumentacji własnej oraz Partnera w negocjacjach – sprecyzujemy po co i jak do tej pory argumentujesz oraz jakie to przynosi efekty
 •  Ustalenie obszarów porozumienia i opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron – gdzie należy, warto lub nie warto ustępować lub żądać ustępstw
 •  Długofalowe strategie negocjacyjne – jak dążenie do pozycji ,,Win-Win” przekłada się na Twoje korzyści

MODUŁ II – KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH

 • Zasady skutecznego porozumiewania się w relacjach negocjacyjnych – nauczymy się odróżniania prawdziwych potrzeb od strategii ich zaspakajania
 • Potęga pytań – przypomnimy sobie różnorodne rodzaje pytań w celu odkrywania i uzyskiwania wspólnych interesów

Techniki wywierania wpływu:

 • Stosowanie i wykrywanie praw perswazji – poznamy wybrane meta prawa, na których opiera się większość technik i taktyk negocjacyjnych
 • Wywieranie wpływu a manipulacja – czym się różnią, co wybierasz i jakie ponosisz tego skutki
 • Typowe techniki i taktyki negocjacyjne – podzielimy się doświadczeniem, doprecyzujemy, potrenujemy

MODUŁ III – METODY ZAPOBIEGANIA I ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI NEGOCJACYJNYCH

 • Impasy w negocjacjach – poznamy sposoby radzenie sobie z nimi
 • Techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom – jak być twardym wobec przekraczania granic a wrażliwym wobec potrzeb Klienta
 • Emocje, uczucia, stres i cały ten zgiełk – czy każdy człowiek jest emocjonalny? Co Ci daje ta wiedza i jak rozpoznawać i wpływać na przyjmowane postawy emocjonalne
 • Negocjacje to gra – czy rozumiesz zasady gry, w którą grasz i jakie znasz kontr taktyki wobec gier, których zasad nie akceptujesz

MODUŁ IV – ,,Koncert życzeń”

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

 

Rozkład godzinowy:

Czas trwania I i II dzień:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

W ramach szkolenia on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi Uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.

STOSOWANE NA SZKOLENIU METODY:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu i w oparciu o cykl Kolba.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, Uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy Uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z Uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów, a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1190 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym Klientem. Szkolenie online" - 1190 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.