• Szkolenia interpersonalne, Szkolenia sprzedaż i marketing

  Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Cele indywidualne i poznawcze:
 • Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji
 • Pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
 • Podniesienie efektywności podejmowanych działań
 • Nabycie umiejętności skutecznych negocjacji
 • Przekazanie narzędzi do poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów
Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne:
 • Nauczenie pracowników precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego
 • Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji
 • Umiejętność wywierania wpływu przez pracowników
 • Umiejętność zmiany przekonań u rozmówcy
 • Zdobycie skutecznych technik i narzędzi do wywierania perswazji
 • Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
 • Nauczenie pracowników efektywnego i profesjonalnego prowadzenia obsługi klienta, dbania o prawidłowy wizerunek firmy


Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych
 • Osiąganie założonych celów
 • Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
 • Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów
 • Zadowolenie klientów


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • Pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności


Program szkolenia:

Proces negocjacji

 • Cztery elementy procesu negocjacji
 • Składowe i wynikowe procesu negocjacji

 

Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne:

 • Strategie negocjacyjne
 • Komunikacja w negocjacjach nastawionych na współpracę
 • Korzyści wynikające ze stosowania obu taktyk negocjacyjnych
 • Stereotypy interakcji

 

Przygotowanie się do procesu negocjacji:

 • Proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach – jak go uzyskać?
 • Współczesne podejście do procesu negocjacyjnego
 • Analiza celów, motywacji i argumentacji własnej
 • Analiza celów, motywacji i argumentacji partnera
 • Ustalenie obszarów porozumienia
 • Opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron

 

Komunikacja w negocjacjach:

 • Zasady skutecznego porozumiewania się
 • Kontr taktyki wobec gier
 • Odkrywanie wspólnych interesów

 

Komunikacja niewerbalna:

 • Znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała
 • Strefy gestów
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

 

Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych:

 • Impas w negocjacjach – radzenie sobie z nim
 • Przyjmowane postawy emocjonalne
 • Cechy dobrego negocjatora

 

Techniki  wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne:

 • Stosowanie i wykrywanie praw perswazji
 • Typowe techniki i taktyki negocjacyjne
 • Techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom
 • Techniki perswazji

 

Długofalowe strategie negocjacyjne:

 • Zrozumienie systemu motywacji drugiej strony
 • Budowanie silnych relacji partnerskich
 • Dążenie do relacji ,,Win-Win”

 

Podsumowanie szkolenia.
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1290 + 23% VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Opinie uczestników

 • "Jak wyraziłem to w ankiecie, szkolenie oceniam ogólnie bardzo dobrze.
  Pan Arkadiusz jest otwarty i komunikatywny. Ma dużą wiedzę, popartą doświadczeniem w negocjacjach. Merytorycznie szkolenie było przez Niego przygotowane dobrze i dobrze, ciekawie poprowadzone.
  Trochę więcej oczekiwałbym na przyszłość od materiałów szkoleniowych. Choć nie uważam, że były słabe, to powinny być rozszerzeniem materiału poruszonego na samym szkoleniu, bądź inspirować do nakierowanych poszukiwań celem zgłębienia danego tematu / zagadnienia.
  Wiedza zdobyta / ugruntowana na szkoleniu znajdzie wykorzystanie w najbliższym czasie w mojej aktywności zawodowej. Jeżeli będzie skuteczna, będę mógł uznać szkolenie za efektywne.
  Gedeon Richter Polska
 • "Szkolenie uważam za bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej, trener w przystępny sposób omówił zagadnienie, materiały szkoleniowe wyczerpujące, korespondują z tematem szkolenia."
  Toruńska Energetyka Cergia
 • "Dzień dobry, szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie merytorycznym. Pan Arkadiusz okazał się być bardzo kompetentną osobą o dużej wiedzy. Próbował dostosować jego tematykę do potrzeb osób w nim uczestniczących. Zbyt pobieżnie ( w moim subiektywnym odczuciu) został potraktowany element "wywierania wpływu". Szkolenie oceniam dobrze i chętnie będę uczestniczył w kolejnych organizowanych przez Państwa, o ile ich tematyka będzie mi odpowiadała i przełożeni wyrażą na nie zgodę"
  POMELAC

Formularz zapisu na szkolenie:

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©