Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 17-10-2019 18-10-2019
Kraków 25-11-2019 26-11-2019

Cel i program szkolenia

Czy każdego kierownika można określić mianem przywódcy? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego w jaki sposób realizuje swoje funkcje, czy zorientowany jest „na osiągnięcie celu – na czas,  budżet i postępowanie zgodnie z wymogami”, czy też tworzy wizję, do której potrafi przekonać swoich podwładnych?

Zapraszamy na warsztat doskonalący umiejętności przywódcze.

 

Cel szkolenia:

Na szkoleniu w głównej mierze koncentrować będziemy się na miękkiej sferze przywództwa. Rozwijać będziemy kompetencje, które są najtrudniejsze do zmierzenia i samodzielnej oceny.

Ćwiczenia są tak skonstruowane aby każdy mógł się znaleźć się w sytuacji, która pozwoli mu na weryfikację swoich zachowań zarówno w przypadku konfliktu jak i rutynowych działań w różnych wariantach swojej pracy. Postawy te mają olbrzymi wpływ na ocenę przez pracowników, co ma przełożenie na ich  chęć i motywację do pracy jak również oddziaływanie na zespół.

 

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • analizę własnego stylu przywództwa
 • poznanie technik pozytywnego wywierania wpływu
 • poznanie metod efektywnego przewodzenia zespołowi
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • kształtowanie autorytetu lidera
 • tworzenie inspirującego środowiska pracy
 • budowa partnerskich relacji w zespole
 • umiejętne dbanie o zaangażowanie i rozwój pracowników
 • zwiększenie efektywności pracy
 • poznanie technik udzielania informacji zwrotnej

Adresaci szkolenia:   

Warsztat dla osób chcących wzmocnić swoje umiejętności w zarządzaniu zespołem.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Lider w organizacji

 • Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi
 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Jaki styl przewodzenia wybrać – orientacja na ludzi vs orientacja na zadania

Metody pracy z grupą

 • Formy pracy z grupą
 • Metody aktywizacji grupy
 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Fazy rozwoju grupy
 • Kontrolowanie procesów grupowych
 • Role grupowe
 • Dynamika rozwoju grupy

Komunikacja przywódcy z zespołem

 • Style komunikacyjne menadżera – w jaki sposób dopasować się do rozmówcy
 • Czym jest i jakie ma znaczenie aktywna komunikacja menadżera z zespołem?
 • Kreowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w zespole. Metody przekazywania krytyki i pochwał
 • W jaki sposób przekazać niepopularną decyzje nie tracąc autorytetu?

Delegowanie zadań

 • Czy Ty także wierzysz, że jak coś ma być zrobione dobrze to należy to zrobić samemu?
 • Czego sam robić nie powinieneś?
 • Jak delegować zadania ucząc zespół odpowiedzialności?

Motywowanie

 • Nagradzanie i karanie – jak to robić celowo i w motywujący sposób?
 • Jak motywować pozafiansowo?
 • Naturalny cykl motywacji, nie popełniaj tego błędu!

Konflikt w zespole

 • Konflikt, jako źródło zastępczej stymulacji w zespole. Funkcja i pozytywy konfliktu.
 • Wzmacnianie nastawienia na szukanie rozwiązań, a nie problemów i winnych.
 • Co przyczynia się do spirali konfliktu? Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową. Koło konfliktu. Style rozwiązywania konfliktów.
 • Analiza najczęściej występujących konfliktów

Asertywność w pracy przełożonego

 • Sytuacje wymagające asertywności przełożonego
 • Poziom rozwoju postawy asertywnej: autoanaliza
 • Narzędzia asertywności: praca na doświadczeniach Uczestników
 • Szantaż emocjonalny stosowany wobec przełożonego i optymalne sposoby reagowania

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Miniwykłady
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Studium przypadku
 • Testy, kwestionariusze

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.