Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 01-12-2017 01-12-2017
Warszawa 23-02-2018 23-02-2018
Kraków 27-04-2018 27-04-2018
Wrocław 18-06-2018 18-06-2018

Cel i program szkolenia

Istotne zmiany przepisów w 2018 roku spowodują, że firmy i instytucje w znacznie większym stopniu będą tworzyć i wdrażać wewnętrzne systemy zapobiegania korupcji oraz przekazywania informacji o nieprawidłowościach. Sygnaliści w niektórych krajach, są od lat objęci ochroną prawną – ochroną odrębną od ogólnych zasad prawa pracy. W naszym kraju, w 2018 r. pojawią się pierwsze, skonkretyzowane regulacje prawne w tym zakresie. Kwestie dotyczące nieuczciwości, korupcji, nierzetelności lub naruszenia zasad prawa przez pracodawcę lub innych pracowników stają się więc obligatoryjnym elementem procedur wewnętrznych w organizacjach.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników zajęć do rozwiązania problemów – prawnych, organizacyjnych i społecznych, które mogą się pojawić przy rozpoczęciu prac tego rodzaju. W trakcie zajęć przedstawione zostaną przykładowe dokumenty, które mogą pomóc przygotować własne rozwiązania.

Dla kogo jest przeznaczone:

Pracownicy działów personalnych, osoby zajmujące się problematyką etyczną i antykorupcyjną w organizacji, pracownicy działów prawnych, kierownicy i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie norm.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wprowadzenie zagadnienia związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości w zakładzie pracy:

 • definicje – korupcja, sygnalizowanie, sygnalista, anomia pracownicza,
 • podstawy prawne, dotychczasowe i planowane zmiany przepisów (synteza)
 • konteksty zarządzania i kultury organizacji,
 • kontekst – psychologiczny oraz społeczny (tzw. zaszłości)

Korupcja – pojęcie korupcji w organizacji – formy korupcji i poziom korupcji.

Skutki zachowań korupcyjnych dla organizacji (dla zespołów).

Inne rodzaje patologicznych zachowań związanych z tym obszarem (klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm).

Pojęcie konfliktu interesów.

Rzeczywisty a potencjalny konflikt interesów.

Konflikt interesów a reguła wzajemności.

Sposoby zapobiegania konfliktom interesów.

Lobbing w realiach firmy – dopuszczalne formy, możliwe zasady.

Wzory zachowań zapobiegających pojawianiu się przejawów korupcji.

Właściwe reakcje na propozycje korupcyjne lub informacje o nich.

Podmioty uprawnione do reagowania – podział kompetencji, szczególna rola kierownictwa, rola służb HR

Odpowiedzialność prawna pracowników:

 • Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • Odpowiedzialność karna – sankcje i przykłady ich zastosowania.

Zmiany przepisów – szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanej ustawy o jawności życia publicznego (2018).

Ochrona przed działaniami odwetowymi wobec osób sygnalizujących – konsekwencje planowanych zmian przepisów.

Sytuacja sygnalistów – problemy dowodowe.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony i proponowane rozwiązania dotyczące kodeksu pracy.

Europejskie zalecenia/wytyczne UE dotyczące ochrony sygnalistów.

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne oraz procedury sygnalizowania nieprawidłowości:

 • wymogi dotyczące procedur tego rodzaju,
 • schemat postępowania przy tworzeniu wewnętrznej procedury antykorupcyjnej/sygnalizowania nieprawidłowości,
 • omówienie 2 przykładów firmowych procedur antykorupcyjnych,
 • związek z firmowymi programami (kodeksami) etycznymi,
 • przykład zawartości firmowego kodeksu etycznego (kodeksu postępowania).

Związek z problematyką przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji w zakładzie pracy.

Sposoby zgłoszeń – “gorące” linie.

Dobre praktyki związane ze zgłoszeniami – kwestie organizacyjne, techniczne, prawne i   psychologiczne.

Przełamywanie oporu związanego z sygnalizowaniem nieprawidłowości.

Obszary, w których wskazane są zgłoszenia przez zatrudnionych w ramach procedury antykorupcyjnej/sygnalizowania nieprawidłowości – podsumowanie.

Konsultacje z uczestnikami zajęć.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00,

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Formularz zapisu na szkolenie:

"Sygnalizowanie nieprawidłowości w świetle nowych przepisów. Ochrona sygnalistów. Obowiązkowe procedury antykorupcyjne." - 790 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)
Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zgłoszenia.