Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Dla większości z nas praca to nie tylko miejsce gdzie zarabiamy pieniądze na podstawowe potrzeby. Ludzie szukają w pracy też możliwości samorozwoju, realizacji potrzeby osiągnięć i osobistej satysfakcji. Tego typu nagrody są czymś więcej niż wynagrodzenie – praca wpływa nie tylko na sytuację ekonomiczną, ale także na ogólny dobrostan, poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości, zdrowie i satysfakcję z życia. Praca może być też miejscem gdzie pracownik spotyka na co dzień zagrożenia dla samopoczucia i zdrowia, może wywoływać lęk i frustrację, obniżać samoocenę. Jeśli tego typu napięcia przenosimy do życia osobistego na ogół obniża to jakość relacji z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Wiele badań potwierdza związek pomiędzy udanym, satysfakcjonującym życiem zawodowym a długością życia. Dlatego budowanie środowiska pracy sprzyjającego dobremu klimatowi, dbającego o psychospołeczny dobrostan pracowników staje się poważnym zadaniem kadry zarządzającej. Psychologia organizacji rozwija się intensywnie, a jej wpływ na produktywność i efektywność rośnie wobec coraz większych wyzwań współczesności.

W aktualnych realiach rynku pracy psychologiczna jakość środowiska wewnątrz organizacji wpływa również istotnie na koszty. Jest ważnym elementem marki pracodawcy, wpływa na skuteczność rekrutacji, absencje chorobowe i fluktuację pracowników. Dlatego profilaktyka, rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń oraz wdrażanie aktywnej polityki firmy kształtująca sprzyjające człowiekowi środowisko pracy to istotne zadania nie tylko pracowników działów HR ale także kadry menedżerskiej firmy.

 

Cel szkolenia:

 • przegląd i poszerzenie współczesnej wiedzy z zakresu psychologii pracy
 • uświadomienie przyczyn, objawów i zagrożeń związanych z cywilizacyjnymi chorobami cywilizacyjnymi
 • autorefleksja i analiza osobistych zasobów i zagrożeń
 • nauka rozpoznawania zagrożeń symptomów PCHC
 • kształtowanie skutecznych nawyków służących psychoprofilaktyce na poziomie osobistym, zespołowym i organizacyjnym
 • udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
 • przygotowanie do projektowania i wdrażania skutecznych rozwiązań wewnątrz własnej organizacji,
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do budowania efektywnego środowiska pracy z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
 • rozwój kompetencji kadry zarządzającej i HR

Korzyści ze szkolenia:

Dla firmy:

 • Kształtowanie wizerunku firmy na rynku pracy
 • Wzrost skuteczności procesów rekrutacyjnych i obniżenie kosztów w tym zakresie
 • Obniżenie kosztów związanych z absencją i fluktuacją
 • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi
 • Ukierunkowanie pracowników i menedżerów na ochronę i zabezpieczenie zdrowia psychicznego i psychologicznych interesów
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej skutecznemu wykorzystaniu indywidualnego potencjału ludzi
 • Wzrost poziomu identyfikacji z organizacją
 • Wyższa wydajność i satysfakcja zespołów

 Dla uczestników:

 • Zaktualizują swoją wiedzę w zakresie psychologii organizacji,
 • Nauczą się projektować i wdrażać rozwiązania sprzyjające osiąganiu dobrostanu psychologicznego pracowników,
 • Nauczą się jak rozpoznawać i eliminować zagrożenia i problemy organizacyjne,
 • Nauczą się rozpoznawać symptomy psychologicznych chorób cywilizacyjnych,
 • Dowiedzą się jak na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i zespołowym kształtować nawyki sprzyjające zdrowiu psychicznemu
 • Opracują możliwą do wdrożenia w organizacji strategię przeciwdziałania PCHC

Adresaci:

Menedżerowie i pracownicy działów HR, zainteresowani problematyką psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi we współczesnej organizacji. Osoby odpowiedzialne za tworzenie miejsca pracy sprzyjającego osiąganiu satysfakcji i pełnej efektywności pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Moduł 1. Psychologia w organizacji – wprowadzenie

 • Psychologia organizacji i pracy – przedmioty badań i obszary działania
 • Czym jest jakość życia w pracy
 • Satysfakcja z pracy i jej znaczenie na poziomie indywidualnym i organizacyjnym – przegląd badań
 • Związek satysfakcji z pracy z poziomem wykonywania zadań
 • Wymiary, pomiar i poziom satysfakcji z pracy
 • Cechy indywidualne a poziom satysfakcji z pracy
 • Wpływ satysfakcji z pracy na zachowania i efektywność pracowników
 • Fluktuacja dysfunkcjonalna i absencja – związek z satysfakcją z pracy
 • Zaangażowanie organizacyjne – czynniki organizacyjne i indywidualne

 

Moduł 2. Psychologiczne choroby cywilizacyjne i ich źródła i zagrożenia

 • Psychologiczne wyzwania współczesności
 • Psychologiczne choroby cywilizacyjne, ich źródła i zagrożenia
 • Podstawowe problemy psychologiczne w firmie: stres, wypalenie zawodowe, pracoholizm depresja
 • Częstotliwość występowania PCHC i ich wpływ na skuteczność indywidualną i biznesową

 

Moduł 3. Nadmierny stres – przyczyny, objawy, skutki, profilaktyka

 • Czym jest stres
 • Pozytywny i negatywny wpływ stresu na człowieka
 • Przyczyny stresu
 • Objawy stresu
 • Negatywne skutki stresu – profilaktyka na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym
 • Jak sobie radzić ze stresem?

 

Moduł 4. Pracoholizm – przyczyny, objawy, skutki, profilaktyka

 • Czym jest pracoholizm
 • Pracoholizm – przyczyny i objawy
 • Zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z pracoholizmem
 • Jak sobie radzić jeśli wystąpił?

 

Moduł 5.  Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, profilaktyka

 • Syndrom wypalenia zawodowego – przyczyny i objawy
 • Przeciwdziałanie wypaleniu
 • Co robić gdy wystąpi wypalenie zawodowe

 

Moduł 6. Depresja przyczyny, objawy, skutki, profilaktyka

 • Depresja – czym jest?
 • Depresja – przyczyny
 • Objawy depresji
 • Jak przeciwdziałać i leczyć depresję?

 

Moduł 7. Osobiste zasoby w psychoprofilaktyce PCHC

 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym na poziomie indywidualnym Work – life balance
 • Mój tort życia – autorefleksja
 • Nawyki skutecznego działania – przeciwdziałanie ryzykom

 

Moduł 8. Profilaktyka psychologicznych chorób cywilizacyjnych w organizacji

 • Problematyka dostrzegania i ocena zagrożeń dla dobrostanu pracowników w organizacji
 • Projekty, programy, polityki – przegląd dobrych praktyk
 • Projekty, programy, polityki – praca warsztatowa uczestników/czek szkolenia

 

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Symulacje i gry zespołowe
 • Dyskusje moderowane

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Problemy psychologiczne we współczesnej organizacji" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt