Dostępne terminy szkolenia

Test formatu daty: 20210619 20210617
Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 17-06-2021 18-06-2021

Cel i program szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu lub problemów poprzez utworzenia grupy do rozwiązywania tych problemów przy zastosowaniu narzędzi takich jak – PDCA, czy wykresu Ishikawy, burzy mózgów celem uzyskania następujących celów:

 • Rozwiązania problemu/problemów
 • Ustalenie doskonalenia
 • Standaryzacja działań TPS – Team Problem Solving

Problem   Solving   jest    narzędziem     do   rozwiązywania   problemów   techniczno – technologicznych oraz w zarządzaniu wraz ze standaryzacja działań.   System ten korzysta z wielu technik i narzędzi, ale jest określony przez precyzyjny przepływ czynności takich jak:

 • Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”
 • Analiza danych i poszukiwania przyczyn powstania problemu/problemów lub wady,
 • Określenie czynności, które należy wykonać, aby usunąć przyczynę powstania problemu/problemów,
 • Planowanie działań korygujących.

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość poprawy efektywności procesu produkcyjnego,
 • Poprawa i uaktywnienie działów utrzymania ruchu,
 • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania  „PROBLEMU

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów techniczno-technologicznych,
 • Pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i  wyższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia:

Program – część teoretyczna. Dzień pierwszy

 • Podstawy Lean Manufacturing,
 • Zastosowanie PDCA
 • Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”
 • Przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów,
 • Ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określenie celu,
  • analiza i wybór przyczyny,
  • działania korygujące,
  • standaryzacja
 • Proces diagnozy,
 • Siedem kroków problemu decyzyjnego
 • Proces decyzyjny – określić cele do osiągnięcia
 • Narzędzia systemu Problem Solving
 • Zadania Temu Problem Solving – TPS
 • Proces planowania.

Ćwiczenia praktyczne. Dzień drugi

 • Wyznaczenie problemu – propozycje rozwiązania (warsztaty – ćwiczenia)
 • Wykonanie diagramu Ishikawy,
 • Burza mózgów.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 350 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów" - 1350 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.