Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.



Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. Szkolenie również skierowane jest do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, kierowników.



Program szkolenia:

Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę

 • Treść ogłoszenia o pracę
 • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

 

Nawiązanie stosunku pracy

 

Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników

 • Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do pracy na badania wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
 • Uzyskanie oświadczeń od pracownika
 • Obowiązki wobec komornika
 • Informacja o warunkach zatrudnienia

 

Umowa o pracę po zmianach

 • Zasady zawierania umów na okres próbny
 • Zniesienie umowy na czas wykonywania określonej pracy
 • Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna ilość umów na czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania, dopuszczalność wypowiadania
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Przepisy przejściowe w zakresie zawierania umów na czas określony
 • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
 • Rodzaje umów o pracę – jakie umowy obowiązują po zmianie przepisów?
 • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy
 • Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem

 

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej

 

Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

 

Urlop wypoczynkowy

 • Nabycie prawa do urlopu
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
 • Urlop proporcjonalny
 • Udzielanie urlopu na część dnia
 • Urlop zaległy
 • Urlop na żądanie
 • Urlopy okolicznościowe

 

Rozwiązanie stosunku pracy

 • Ochrona stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Okresy wypowiedzenia – nowe regulacje w zakresie okresów wypowiedzenia przy umowach terminowych
 • Dni na poszukiwanie pracy
 • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
 • Świadectwo pracy

 

Nowe obowiązki związane z umowami zlecenia

 

E – zwolnienia, obowiązki płatnika składek do utworzenia profilu informacyjnego.

 

Pytania i dyskusja



Metody szkoleniowe

Metodologia szkolenia:

 • Mini wykład
 • Wykład z prezentacją
 • Pytania i odpowiedzi 
 • Ćwiczenia, zadania
 • Dyskusja


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.



Formularz zapisu na szkolenie:

Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych.

Cena netto:490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©