Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Prawo pracy – praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy i ZFŚS


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 - 15:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie, a także omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników, gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.Program szkolenia:

Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę

 • Treść ogłoszenia o pracę
 • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

 

Nawiązanie stosunku pracy

 

Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników

 • Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do pracy na badania wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
 • Uzyskanie oświadczeń od pracownika
 • Obowiązki wobec komornika
 • Informacja o warunkach zatrudnienia

 

Umowa o pracę po zmianach

 • Zasady zawierania umów na okres próbny
 • Zniesienie umowy na czas wykonywania określonej pracy
 • Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna ilość umów na czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania, dopuszczalność wypowiadania
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Przepisy przejściowe w zakresie zawierania umów na czas określony
 • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
 • Rodzaje umów o pracę – jakie umowy obowiązują po zmianie przepisów?
 • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy
 • Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem

 

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej

 

Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

 

Urlop wypoczynkowy

 • Nabycie prawa do urlopu
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
 • Urlop proporcjonalny
 • Udzielanie urlopu na część dnia
 • Urlop zaległy
 • Urlop na żądanie
 • Urlopy okolicznościowe

 

Rozwiązanie stosunku pracy

 • Ochrona stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Okresy wypowiedzenia – nowe regulacje w zakresie okresów wypowiedzenia przy umowach terminowych
 • Dni na poszukiwanie pracy
 • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
 • Świadectwo pracy

 

Nowe obowiązki związane z umowami zlecenia

 

E – zwolnienia, obowiązki płatnika składek do utworzenia profilu informacyjnego.

 

Pytania i dyskusja

 

 

Przepisy regulujące tworzenie ZFŚS

Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS

 

Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, definicja gospodarstwa domowego

Tworzenie ZFŚS

Odpis na ZFŚS

Sposób naliczania odpisu

Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych według trzech metod

Wysokość odpisów

Kiedy można dokonać podwyższonego lub obniżonego odpisu?

Odpis na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy

Przekazanie odpisu na rachunek bankowy

Zwiększenia środków ZFŚS

Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

Własne obiekty działalności socjalnej – co można finansować i w jakiej wysokości?

Zapomogi – rzeczowe i pieniężne

Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej

Pożyczki mieszkaniowe

Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?

Potwierdzanie dochodu osób uprawnionych

Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)

Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez osobę uprawnioną

Regulamin ZFŚS

Co powinien zawierać regulamin ZFŚS

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS

Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS

Paczki z ZFŚS

Imprezy integracyjne

Czego nie można finansować z ZFŚS?

Rola komisji socjalnej

Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego

Wspólna działalność socjalna

Świadczenia urlopowe

Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli

Warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

Umorzenie pożyczek – jak pobrać podatek, jak wykazać na PIT

Potrącenia egzekucyjne z ZFŚS

Praktyczne porady na prawidłowe gospodarowanie środkami ZFŚSInformacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Prawo pracy – praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy i ZFŚS

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©