Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia interpersonalne, Szkolenia sprzedaż i marketing

  Prawo konsumenckie po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-16:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

25 grudnia 2014 roku weszły w życie poważne zmiany w polskim prawie dotyczące obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów.   <br> <br> Zmiany są poważne i dotyczą wielu aktów prawnych dotychczas regulujących dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.
 • Uchylona zostanie ustawa o sprzedaży konsumenckiej
 • Przestanie obowiązywać ustawa o ochronie praw konsumentów, w jej miejsce wprowadzona zostanie nowa ustawa o prawach konsumentów, wdrażająca do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej  o prawach konsumentów 2011/83/UE
 • Duże zmiany czekają przedsiębiorców na gruncie kodeksu cywilnego, zwłaszcza w przepisach o umowach (zobowiązaniach), w szczególności w przepisach o sprzedaży.
 • Na nowo zostały napisane regulacje dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji.
  <br> Rewolucyjne zmiany w polskim prawie dotyczą obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami przez Internet, katalog, telefon czy telezakupy. <br> Konieczne będzie wprowadzenia zmian w systemie informacyjnym, regulaminach i procedurach sprzedaży. <br> Pozycja sprzedającego ulegnie znacznemu osłabieniu na rzecz konsumenta. <br> Jak obronić pozycję sprzedającego na gruncie nowych przepisów? <br> <br> Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami dotyczących roszczeń reklamacyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • osób pracujących w działach reklamacji oraz tych, których obowiązkiem jest przyjmowanie, obsługa i rozpatrzenie reklamacji klientów;
 • pracowników przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów/usług bezpośrednio na rzecz konsumentów i innych podmiotów – zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (np. przez Internet, telefon);
 • pracowników recepcji i infolinii, mających do czynienia z przyjmowaniem reklamacji;
 • kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów;
 • właścicieli mikro i małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.


Program szkolenia:

Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian

 

 • zakres obowiązywania nowych przepisów
 • reorganizacja i usystematyzowanie przepisów prawa konsumenta
 • skutki implementacji dyrektywy do polskiego prawa – ustawa o prawach konsumenta
 • najważniejsze zmiany w e-commerce
 • jak dostosować biznes do nowych wymogów prawnych?
 • zmiana definicji konsumenta – konsekwencje dla przedsiębiorców

 

Regulacje prawne dotyczące reklamacji

 

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o zagadnienia dotyczące konsumentów
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
 • Kodeks Cywilny o zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji
 • Umowa zawarta z konsumentem

Co to jest reklamacja?

 • Pojęcie reklamacji
 • Kto może złożyć reklamację?
 • Czemu nie należy bać się reklamacji?

Rękojmia a gwarancja w obrocie gospodarczym

 • Instytucja gwarancji
 • Instytucja rękojmi
 • Odmienność praw dotyczących konsumentów i przedsiębiorców

Przygotowywanie się do zawierania umów z klientami w aspekcie reklamacji

 • Znaczenie cennika, katalogu, reklamy- zastawienie pułapki na samego siebie
 • Bezpieczne skonstruowanie własnej oferty
 • Stworzenie własnego wzoru umowy i formularza- nowe uregulowania prawne
 • Jak należy odpowiadać na cudze oferty; jak należy chronić własne interesy?

Rola sprzedawcy na rynku produkcji i dystrybucji i jakie to ma znacznie dla odpowiedzialności wobec klienta? W jaki sposób wszystkie poniższe okoliczności wpływają na żądania klientów?  Jak różni się sytuacja w poszczególnych przypadkach?

 • Producent czy sprzedawca- nowe regulacje prawne
 • Kto jest moim odbiorcą: klienci prywatni, inny przedsiębiorca, mali przedsiębiorca- nowe definicje

Rozpatrywanie reklamacji zgodnie z nowymi przepisami

 • Co powinny zawierać formularze w nowej procedurze reklamacyjnej?
 • Jakie „wywieszki” oraz inne informacje związane z reklamacją czy zwrotami są dopuszczalne?
 • Jakie procedury wewnętrzne należy wdrożyć?

Co może reklamować klient?

 • Zmiana pojęcia wady fizycznej- nowe uregulowania prawne
 • Czy każda usterka może być podstawą reklamacji?
 • Niezgodność z umową- nowe regulacje prawne
 • Jakimi środkami prawnymi można zabezpieczyć interesy firmy? – nowe uregulowania prawne
 • Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad-czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności? – aspekty praktyczne

Żądania klienta w trakcie reklamacji?

 • Czy możliwe jest żądanie od sprzedawcy zwrotu zapłaty?
 • Jakie są uprawnienia kupującego? – nowe uregulowania prawne
 • Czy kupujący zawsze może zwrócić zakupiony towar?
 • Kiedy naprawa a wymiana rzeczy?
 • Kto ponosi koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy?
 • Jaka jest kolejność realizacji uprawnień kupującego i czy ma on wpływ na finał reklamacji?
 • Czy można rozpatrzyć reklamacje w sposób odmienny niż żądanie klienta?- nowe uregulowania prawne
 • Jakie są koszty związane z reklamacją?- nowe uregulowania prawne (ułatwienia dla sprzedawcy )

Czego klient może żądać poza reklamacją?

 • Czy może żądać odszkodowania?
 • Czy może żądać reklamować wadliwe naprawy/inne usługi?

Obowiązki klienta – zmiana sytuacji sprzedawcy

 • Różnica sytuacji klienta prywatnego od profesjonalnego
 • Skutki niedopełnienia obowiązków przez klienta

Jakie są terminy po zmianach?

 

 • Terminy zgłaszania reklamacji, terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego
 • Jak długo trwa odpowiedzialność sprzedawcy?– nowe uregulowania prawne
 • Od czego zależy czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy?

 

 

Jak przeprowadzić postępowanie reklamacyjne po nowelizacji przepisów?

 

 • Kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt?
 • Czy klient musi mieć paragon lub fakturę?
 • Czy konieczne jest opakowanie?
 • Jak spisać prawidłowo zgłoszenie reklamacyjne, na co zwracać uwagę?- nowe uregulowania prawne
 • Jak odpowiadać na reklamacje- nowe uregulowanie prawne

 

Co należy zrobić po uznaniu reklamacji klienta?

 

 • Możliwość regresu- roszczeń zwrotnych do poprzedników w łańcuchu sprzedaży i dystrybucji?

 

Proponowanie klientowi gwarancji- nowe uregulowania prawne

 

 • Co daje gwarancja przedsiębiorcy?
 • Co przepisy o gwarancji regulują?
 • Czy można inaczej skonstruować gwarancję niż przepisy prawne przewidują?
 • Rękojmia a gwarancja- co jest w istocie korzystniejsze?

 

 

Wzór formularza odstąpienia – wymogi

 

Jakie są obowiązki kupującego w związku z nabyciem towaru na odległość?

 • Czy kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze? – konsekwencje prawne

 

Jak uregulowane są obowiązki reklamacyjne w związku ze sprzedażą na odległość

 

 • Naprawa, ilość napraw, wymiana towaru, obniżenie ceny
 • Czy są jakieś różnice w stosunku do tradycyjnej ścieżki reklamacyjnej?

 

Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na odległość z klientem z innego państwa?Metody szkoleniowe

Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Symulacje ,studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Prawo konsumenckie po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©