• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:30, drugi dzień: 9:00 - 15:30
Cena szkolenia netto
1590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Zwiększanie efektywności procesu szkoleniowego wymaga stałego doskonalenia, uzupełnienia wiedzy i korzystania z najlepszych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami przepisów prawnych w tym obszarze, a także usprawnienie działalności szkoleniowej w organizacji. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur szkoleniowych oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – umów, regulaminów, ankiet i raportów. Ważną częścią szkolenia jest wskazanie w jaki sposób organizacja może sprawdzić „jak pracują pieniądze” wydawane na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dzięki szczegółowo omówionemu audytowi jest możliwe zidentyfikowanie obszarów dobrze funkcjonujących, a także wytypowanie obszarów (lub ich elementów) do usprawnienia – tak, aby mógł powstać plan usprawnień oparty na racjonalnych przesłankach

Adresaci szkolenia:

Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających za szkolenia i rozwój pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar szkoleń i rozwoju.Program szkolenia:

FORMALNO – PRAWNE PODSTAWY SZKOLENIA ZATRUDNIONYCH

 

 • Podnoszenie kwalifikacji – definicja według przepisów kodeksu pracy.
 • Równe traktowanie – również w odniesieniu do szkoleń.
 • Zastosowanie art. 103 k.p. – skutki dla pracodawców i dla pracowników.
 • Obowiązki pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na innych zasadach i bez zgody pracodawcy
 • Podział i podstawy przyznawania indywidualnych świadczeń.
 • Urlop szkoleniowy – za co, w jakim wymiarze, kiedy i dla kogo
 • Studia podyplomowe i inne studia.
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników.
 • Interpretacje i stanowiska dotyczące przepisów.

 

PROBLEMATYKA UMÓW PRACODAWCA-PRACOWNIK

 

 • Aktualne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej pracowników.
 • Znaczenie umów szkoleniowych
 • Pojęcie skierowania, a szkolenie z inicjatywy pracodawcy.
 • Wzory/ przykłady umów pracodawca-pracownik (inicjatywa/zgoda pracodawcy).

 

KWESTIE FINANSOWE I PODATKOWE ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI

 

 • Finansowanie szkoleń – zakres finansowania szkoleń pracowników, standardy.
 • Finansowanie części procesu szkoleniowego.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji.
 • Skreślenie z listy studentów, a zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.
 • Granice roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia.
 • Opodatkowanie nauki pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Ubezpieczenia społeczne.
 • Koszty podatkowe a finansowanie nauki pracowników.

 

OBOWIĄZEK SZKOLENIOWY I CZAS SZKOLENIA

 

 • Rodzaje szkoleń, a czas pracy.
 • Polecenie pracodawcy uczestnictwa w szkoleniu.
 • „Obowiązek” szkoleniowy – możliwości ze strony pracodawcy.
 • Szkolenia w dni wolne od pracy.
 • Dojazd pracownika na szkolenia.

 

NORMY WEWNĘTRZNE – PODSTAWA SYSTEMU SZKOLEŃ

 

 • Szkolenia w systemie wewnętrznych aktów prawnych organizacji.
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
 • Tworzenie, doskonalenie procedury szkoleniowej – 5 kroków
 • Regulaminy, procedury, zarządzenia dotyczące szkoleń… – wzory/przykłady dokumentów wraz z załącznikami.

 

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE, NIEZBĘDNE, DODATKOWE – MOŻLIWOŚCI PRACODAWCY

 

 • Jakie szkolenia są obligatoryjne?
 • Szkolenia niezbędne w procesie pracy.
 • Szkolenia dodatkowe (fakultatywne).
 • Szkolenia tzw. “motywacyjne” – dobre i złe praktyki.
 • Szczegółowa procedura przygotowania planu szkoleń w zakładzie pracy.
 • Przykład planu szkoleń w organizacji.

 

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE W SYSTEMIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

 

 • Racjonalizacja podejścia do szkoleń w organizacji.
 • System szkoleń wewnętrznych – zasady tworzenia systemu i dokumentacja.
 • Kaskadowanie wiedzy i umiejętności.
 • Przykłady w zakresie szkoleń wewnętrznych – rozwiązania systemowe wraz z dokumentami.

 

OCENA SZKOLEŃ – ZASADY I DOKUMENTACJA PROCESU

 

 • Ewaluacja szkoleń jako formalna podstawa decyzji kadrowych i organizacyjnych.
 • Poziomy w ocenie szkoleń.
 • Ocena wiedzy, postaw, umiejętności i ocena efektów szkolenia.
 • Ankiety, rozmowy, testy i inne narzędzia w praktyce firm.
 • Przykłady ankiet do oceny szkoleń.
 • Ocena skuteczności szkoleń w skali całej organizacji.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – rekomendacje dla uczestników.
 • Przykład rocznego raportu podsumowującego obszar szkoleń w organizacji.

 

AUDYT JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI. ELEMENTY OCENY W AUDYCIE I ZASADY JEGO PROWADZENIA

 

 • Cele i metodologia audytu systemu szkoleń.
 • Jakość systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
 • Jakość standardu realizacji projektów szkoleniowych.
 • Jakość działań związanych z oceną efektywności polityki szkoleniowej.
 • Kultura organizacyjna i czynniki wspierające podnoszenie efektywności polityki szkoleń.
 • Strategia/polityka szkoleń – ocena i weryfikacja.
 • Raport podsumowujący audyt – co powinien zawierać (przykład).

 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – KONSULTACJE DLA UCZESTNIKÓWInformacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontaktOpinie uczestników

 • "Bardzo dziękuję za zorganizowanie szkolenia :Prawne aspekty procesu szkoleń w firmie w którym uczestniczyłam w terminie 20/21 marca w Krakowie.
  Jestem pod bardzo dużym wrażeniem trenera który moim zdaniem najlepiej jak można przekazał trudną prawniczą wiedzę w sposób zrozumiały i poparty przykładami, chętnie skorzystam z podobnych szkoleń prowadzonych przez p. Jarosława któremu proszę w moim imieniu podziękować."
  Grupa KĘTY
 • "Korzystając z okazji chciałabym wyrazić bardzo pozytywną opinię na temat trenera prowadzącego nasze szkolenie. Na przyszłość byłabym wdzięczna za informację o innych szkoleniach, na których trenerem będzie pan Jarosław."
  Exalo Drilling

Formularz zapisu na szkolenie:

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

Cena netto:1590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©