Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 29-11-2019 29-11-2019
Wrocław 11-12-2019 11-12-2019
Katowice 19-12-2019 19-12-2019
Warszawa 20-03-2020 20-03-2020

Cel i program szkolenia

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo- wszystkich pracodawców. W pierwszej kolejności, już od lipca 2019 roku, zmiany dotkną firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. W dalszej perspektywie czasowej objęci ustawowymi obowiązkami zostaną pozostali pracodawcy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Pracownicze plany kapitałowe

 • Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
 • Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
 • Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
 • Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
 • Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
 • Kryterium liczby osób zatrudnionych
 • Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych

 Umowy w PPK

 • Dwa rodzaje umów w PPK
 • Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
 • Umowa o zarządzanie PPK
 • Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 • Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 • Umowa o prowadzenie PPK
 • Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
 • Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
  • Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
  • Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
  • Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

 Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK

 • Wpłata podstawowa i dodatkowa
 • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
 • Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
 • Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
 • Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
 • Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK

 Wpłata powitalna i dopłaty roczne

 • Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
 • Wpłata powitalna
 • Dopłaty roczne

 Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu

 • Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
 • Wypłata (dla uczestnika PPK)
 • Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania
 • Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
 • Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
 • Wypłata transferowa
 • Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
 • Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
 • Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Formularz zapisu na szkolenie:

"Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.