Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami wprowadzonymi w Kodeksie Pracy pod kątem przepisów RODO. Zmiany te wprowadziły i zdefiniowały między innymi pracę zdalną co nakłada na ADO potrzebę szczegółowej analizy w kontekście wymogów ochrony danych osobowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia poznają nowe regulacje prawa pracy pod kątem RODO które wpływają na wiele aspektów działalności administratora, takich jak m.in.:

 • konieczność identyfikacji podstaw przetwarzania danych,
 • konieczność aktualizacji obowiązków informacyjnych,
 • konieczność opisania i udokumentowania nowych procesów przetwarzania danych (w ramach rejestrów z art. 30 RODO),
 • ocena adekwatnego (minimalnego) zakresu zbieranych danych,
 • problem retencji danych (długości przetwarzania),
 • ocena ryzyka (nowe cele i procesy generować mogą nowe ryzyka).

Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane przede wszystkim do Inspektorów ochrony danych, radców prawnych i adwokatów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, pracowników i kierowników działów HR oraz pracowników działów Compliance, właścicieli firm, przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Jak ma wyglądać praca zdalna według nowelizacji KP?

Zasady wykonywania pracy zdalnej.

Jak pracować zdalnie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych?

Pracuję zdalnie – czy pracodawca może mnie sprawdzić?

Co jest do zrobienia z perspektywy zgodności z RODO?

 • Wdrożenie procedur,
 • Szkolenie z zasad pracy zdalnej,
 • Odpowiednie zabezpieczenie sprzętu,
 • Ocena ryzyka.

Wątpliwości  np.:

 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną np. z kawiarenki internetowej?
 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną z więcej niż jednego miejsca?
 • Czyj wniosek o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący?
 • Co to oznacza, że wniosek o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący?
 • Kiedy pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • W jakich okolicznościach jest dopuszczalne zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (tylko w okresie przed zawarciem porozumienia ze stroną społeczną bądź wydaniem regulaminu, czy też pomimo nie zawarcia porozumienia bądź niewydania regulaminu)?
 • Czy w każdym przypadku pracodawca może „cofnąć” pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej?
 • Czy należy naliczać koszty odrębnie dla każdego pracownika np. za energię elektryczną?
 • Czy pracodawcy muszą zwracać pracownikom koszty np. za wodę i za używaną przez nich w mieszkaniu powierzchnię biurową?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną biurko i krzesło?
 • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest uzależniony od wymiaru czasu pracy?
 • Czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości?

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń i  wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Praca zdalna a RODO – co na to nowelizacja Kodeksu Pracy – online" - 650 zł/os

  Szybki kontakt