Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 23-11-2023 23-11-2023

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami wprowadzonymi w Kodeksie Pracy pod kątem przepisów RODO. Zmiany te wprowadziły i zdefiniowały między innymi pracę zdalną co nakłada na ADO potrzebę szczegółowej analizy w kontekście wymogów ochrony danych osobowych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają nowe regulacje prawa pracy pod kątem RODO które wpływają na wiele aspektów działalności administratora, takich jak m.in.:

 • konieczność identyfikacji podstaw przetwarzania danych,
 • konieczność aktualizacji obowiązków informacyjnych,
 • konieczność opisania i udokumentowania nowych procesów przetwarzania danych (w ramach rejestrów z art. 30 RODO),
 • ocena adekwatnego (minimalnego) zakresu zbieranych danych,
 • problem retencji danych (długości przetwarzania),
 • ocena ryzyka (nowe cele i procesy generować mogą nowe ryzyka).

Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane przede wszystkim do Inspektorów ochrony danych, radców prawnych i adwokatów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, pracowników i kierowników działów HR oraz pracowników działów Compliance, właścicieli firm, przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników.

 

Program szkolenia

Jak ma wyglądać praca zdalna według nowelizacji KP?

Zasady wykonywania pracy zdalnej.

Jak pracować zdalnie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych?

Pracuję zdalnie – czy pracodawca może mnie sprawdzić?

Co jest do zrobienia z perspektywy zgodności z RODO?

 • Wdrożenie procedur,
 • Szkolenie z zasad pracy zdalnej,
 • Odpowiednie zabezpieczenie sprzętu,
 • Ocena ryzyka.

Wątpliwości  np.:

 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną np. z kawiarenki internetowej?
 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną z więcej niż jednego miejsca?
 • Czyj wniosek o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący?
 • Co to oznacza, że wniosek o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący?
 • Kiedy pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • W jakich okolicznościach jest dopuszczalne zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (tylko w okresie przed zawarciem porozumienia ze stroną społeczną bądź wydaniem regulaminu, czy też pomimo nie zawarcia porozumienia bądź niewydania regulaminu)?
 • Czy w każdym przypadku pracodawca może „cofnąć” pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej?
 • Czy należy naliczać koszty odrębnie dla każdego pracownika np. za energię elektryczną?
 • Czy pracodawcy muszą zwracać pracownikom koszty np. za wodę i za używaną przez nich w mieszkaniu powierzchnię biurową?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną biurko i krzesło?
 • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest uzależniony od wymiaru czasu pracy?
 • Czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości?

 

Informacje organizacyjne:

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń i  wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Praca zdalna a RODO – co na to nowelizacja Kodeksu Pracy – online" - 650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.