Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 05-12-2022 05-12-2022
Online 27-02-2023 27-02-2023

Cel i program szkolenia

Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu pracy zdalnej, które mogą wpłynąć na bieżącą sytuację w zakładzie pracy. Uczestnik będzie miał możliwość poznania najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych w praktyce rozwiązań pozwalających na oszczędności kosztowe, uelastycznienie organizacji pracy oraz dostosowanie zasad pracy zdalnej w swoim zakładzie pracy do obowiązujących przepisów prawnych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowanymi regulacjami z zakresu pracy zdalnej w polskim kodeksie pracy.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno aktualne, jak i planowane regulacje w zakresie pracy zdalnej w polskim porządku prawnym.

Adresaci szkolenia:    

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Pojęcie pracy zdalnej:

 • rozwój zjawiska pracy zdalnej,
 • wady i zalety pracy zdalnej,
 • różnice pomiędzy pracą zdalną, telepracą oraz home office – dotychczasowy stan prawny i planowane zmiany.

Polecenie pracy zdalnej – regulacje covidowe:

 • tryb wydawania,
 • dopuszczalność pracy zdalnej,
 • możliwość odmowy pracy zdalnej,
 • wybór pracowników do pracy zdalnej – możliwość dyskryminacji,
 • praca zdalna na kwarantannie i w izolacji.

Definicja pracy zdalnej w świetle planowanych zmian do kodeksu pracy:

 • formy pracy zdalnej,
 • przymusowość i dobrowolność pracy zdalnej,
 • roszczenie o pracę zdalną,
 • polecenie pracy zdalnej („siła wyższa”).

Miejsce pracy zdalnej:

 • określenie miejsca pracy zdalnej,
 • podporządkowanie pracownika,
 • transgraniczne aspekty świadczenia pracy zdalnej,
 • praca zdalna a podróże służbowe.

Narzędzia i sprzęt pracownika zdalnego:

 • zapewnienie narzędzi pracy,
 • odpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy,
 • koszty pracy zdalnej, z uwzględnieniem aspektów podatkowych (zwrot kosztów, ryczałt, ekwiwalent).

Bhp przy pracy zdalnej:

 • wyłączenie niektórych obowiązków pracodawcy i praw pracownika,
 • zakaz wykonywania niektórych prac w warunkach pracy zdalnej,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • organizacja stanowiska pracy,
 • kontrola pracodawcy w zakresie bhp.

Wypadek przy pracy pracownika zdalnego.

Regulamin pracy zdalnej – jak sporządzić dopasowany do potrzeb danego rodzaju pracy?

 • rola dialogu społecznego,
 • treść regulaminu – na jakie elementy należy zwrócić uwagę.

Czas pracy a praca zdalna:

 • dopasowanie najbardziej odpowiedniego systemu czasu pracy,
 • zadaniowy system czasu pracy,
 • work-life balance,
 • prawo do bycia off-line.

Ochrona danych osobowych oraz informacji poufnych przy pracy zdalnej:

 • zabezpieczenia prawne i organizacyjne,
 • procedury ochrony danych osobowych,
 • monitoring pracy zdalnej,
 • kontrola pracownika zdalnego.

Zagadnienia z zakresu dyskryminacji i wykluczenia społecznego przy pracy zdalnej.

Praca zdalna osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:00 Zajęcia.

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Prezentacja, dyskusja, zadania problemowe, case study, wykład.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 490  zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Formularz zapisu na szkolenie:

"Praca zdalna – aktualne regulacje i planowane zmiany w kodeksie pracy – online" - 490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.