Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie odnosi się do problematyki etycznej w bardzo szerokim zakresie. Omówione są wszystkie elementy składowe tzw. programu etycznego organizacji. Warto wspomnieć, że nie jest on dzisiaj pustą deklaracją, jest normalnym, ważnym elementem praktyki zarządzania. W funkcjonowaniu dzisiejszej organizacji oczekujemy wysokich standardów, których przestrzegania wymagają one od swojego kierownictwa i pracowników. Standardy te obowiązują zazwyczaj wszystkich zatrudnionych niezależnie od zajmowanego przez nich stopnia w hierarchii służbowej, tj. począwszy od członków najwyższego kierownictwa a kończąc na szeregowych pracownikach. Programy etyczne mają na celu przeciwdziałanie wymiernym stratom – również wizerunkowym, na które mogą wpłynąć czynniki takie jak zła reputacja, utrata zaufania otoczenia, błędy, wymierne szkody i demoralizacja personelu. Na zajęciach szczegółowo omawiane są kwestie kontroli poprawności zachowań i postaw w organizacjach – we wszystkich ważnych obszarach możliwych naruszeń, ale również kontroli wybranych elementów procesu pracy.  Zastosowanie praktycznych rekomendacji, udzielanych na szkoleniu, przez trenera z ponad 25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i pracą, a także implementacja wskazanych narzędzi, może przyczynić się do istotnego ograniczenia ryzyka związanego z zarządzaniem.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów personalnych, osoby zajmujące się problematyką etyczną i antykorupcyjną w organizacji, pracownicy działów prawnych, kierownicy i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie norm.

 

Program szkolenia

WPROWADZENIE – POSTĘPOWANIE ETYCZNE – ASPEKTY PRAWNE I ZARZĄDCZE

 • Pojęcie etyki w zarządzaniu.
 • Etyka a prawo. Anomia pracownicza i konieczność przeciwdziałania.
 • Standardy etyczne administracji.
 • Przejrzystość działań pracowników mających kontakt z klientami.
 • Ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby zatrudnione.
 • Wytyczne i praktyki dotyczące łączenia stanowisk oraz zatrudniania krewnych.
 • Zakazy wykonywania zajęć dodatkowych

POSTAWY JAKO WARUNEK OGRANICZANIA RYZYKA W PROCESIE PRACY

 • Przełożony w relacjach z podwładnymi – do czego ma prawo kierownik.
 • Zasady kreowania właściwych postaw przez przełożonych
 • Zobowiązania pracowników – podstawy normatywne
 • Zobowiązania pracowników – katalog

KONFLIKT INTERESÓW

 • Pojęcie konfliktu interesów
 • Rzeczywisty a potencjalny konflikt interesów
 • Konflikt interesów a reguła wzajemności
 • Sposoby zapobiegania konfliktom interesów
 • konflikty lojalności
 • Lobbing w realiach instytucji

NARUSZENIA NORM ORAZ KORUPCJA

 • Korupcja – pojęcie korupcji w organizacji – formy korupcji i poziom korupcji
 • Skutki zachowań korupcyjnych dla organizacji
 • Inne rodzaje patologicznych zachowań związanych z tym obszarem (klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm)
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Obowiązek sygnalizowania problemów etycznych i korupcyjnych
 • Wzory zachowań zapobiegających pojawianiu się przejawów korupcji
 • Dobre praktyki związane ze zgłoszeniami – kwestie organizacyjne, techniczne, prawne i psychologiczne
 • Optymalna procedura antykorupcyjna – przykład dokumentu
 • Przełamywanie oporu związanego z sygnalizowaniem nieprawidłowości.
 • Podmioty uprawnione do reagowania w organizacji – podział kompetencji, szczególna rola kierownictwa, rola służb kadrowych
 • Odpowiedzialność prawna pracowników za zachowania niezgodne z normami etycznymi – odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, za naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych oraz karna
 • Przykład ankiety diagnozującej zjawisko korupcji – dokument

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce
 • Przykłady dokumentów

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie" - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.