Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia windykacja i księgowość

  Prawne aspekty windykacji należności oraz egzekucji sądowej. Najnowsze zmiany


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1190 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (weszła w życie w dniu 3 maja 2012) . Zakres tematyczny obejmuje zmiany w postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczną stronę wprowadzonych zmian jak również istotę skutecznego procesu windykacji należności. Ponadto omówione zostaną zagadnienia wynikające ze zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które wejdą w życie w dniu 7 lipca 2013 r.Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy, pracownicy działów windykacji oraz działów prawnych, właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.Program szkolenia:

Windykacja należności

 • wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego – analiza podstawowych pojęć
 • rodzaje zabezpieczeń osobistych – istota oraz zakres stosowania w praktyce

(poręczenie cywilne, weksel własny, poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przystąpienie do długu, zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji)

 • rodzaje zabezpieczeń rzeczowych – istota oraz zakres stosowania w praktyce (kaucja, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie)
 • terminy zapłaty po nowemu. Skutki zmiany ustawy o terminach zapłaty w 2013 r.
 • ulga za złe długi
 • dochodzenie roszczeń zagranicą w praktyce
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski Nakaz Zapłaty
 • czynności windykacyjne podejmowane przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • poszukiwanie majątku przez wierzyciela. Czy wierzyciel ma interes prawny czy faktyczny?

 

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

 • tytuł wykonawczy – czy nowe brzmienie przepisu zmienia istotę tytułu skarga na czynności  w przypadku zaniechania czynności
 • sytuacja wierzyciela w razie zbiegu egzekucji
 • zmiana art. 801 k.p.c – fakultatywny charakter wezwania komornika
 • wyjawienie majątku
 • nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi oraz w sytuacji niewłaściwego zachowania się osoby, która przeszkadza w podejmowanych czynnościach
 • zmiany w zakresie zbiegu egzekucji
 • rozszerzenie zakresu tytułu wykonawczego zobowiązującego do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia (art. 791 k.p.c)
 • postanowienie komornika o kosztach
 • sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
 • egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji.
 • wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
 • strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji.

 

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 • obowiązek powoda w zakresie wskazania PESEL pozwanego;
 • ukaranie grzywną powoda lub jego pełnomocnika – w jakich sytuacjach;
 • nowy termin wymagalności dochodzonego roszczenia;
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym – nowe obowiązki komornika.

Podsumowanie szkolenia.Metody szkoleniowe

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów

 Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 1190zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Prawne aspekty windykacji należności oraz egzekucji sądowej. Najnowsze zmiany

Cena netto:1190 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©