• Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne

  Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.  Nathaniel Branden Jako wstęp przytoczę Państwu historię z pewnego szkolenia jakie prowadziłam dla menedżerów bardzo dużej korporacji. Było to szkolenie z prowadzenia prezentacji biznesowych.  Pierwszy dzień przeszedł gładko jako przygotowanie do prowadzenia prezentacji. Drugi dzień przeznaczony był na wystąpienia uczestników i informacje zwrotne. Wystąpienie w kilku przypadkach „nie szły”. Menedżerowie byli bardzo zestresowani i rezygnowali z ćwiczenia pomimo dobrego przygotowania i wiedzy. Jako trenerzy mamy swoje sposoby aby zachęcić uczestników do ćwiczenia – w tym przypadku usłyszałam odpowiedź: „Marta jak my mamy dobrze robić prezentacje jak my nie wierzymy w siebie, nie mamy poczucia, że damy radę”. Prowadzę szkolenia od 9 lat przypadek tych menedżerów nie jest jedyny. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że szkolenie z poczucia własnej wartości nie jest tematem biznesowym. To szkolenie powinno być organizowane jako pierwsze i obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pracownik który ma poczucie własnej wartości pracuje efektywnej, lepiej buduje relacje, asertywnie się komunikuje, jest bardziej otwarty na zmiany. Szanowni Pracodawcy chcecie mieć takich pracowników? Zapraszam na szkolenie.   Cel szkolenia:
 • poznanie nowych strategii zachowań w budowaniu poczucia własnej wartości


Korzyści dla uczestników:

 • Wzmocnisz swoją samoocenę
 • Właściwie spojrzysz na swoje wady i zalety
 • Poznasz zdrowe podejście do porównywania siebie do innych
 • Usłyszysz, skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować

 

Korzyści dla firmy:

 • Wzrost poziomu motywacji grupowej i indywidualnej.
 • Identyfikacja z firma i poczucie wspólnego celu.
 • Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
 • Wzrost zadowolenia i wydajności w pracy.
 • Atmosfera w firmie przyjazna dzięki samorealizacji pracowników.


Adresaci szkolenia:

Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości.Program szkolenia:

Jak budować poczucie własnej wartości i wzmacniać samoocenę

Efektywność osobista, a motywacja własna i poczucie własnej wartości:

 • samoocena i jej wpływ na sukces zawodowy
 • poczucie Własnej Wartości – obszary rozwoju, mocne – wspierające i ograniczające cechy osobowości)
 • system przekonań i wartości – wartości kluczem do zmiany przekonań i siły napędowej w realizacji celów.
 • motywacja własna i sposoby jej pobudzania i utrzymywania na wysokim poziomie.

 

Samopoznanie, samoświadomość, odpowiedzialność i samoakceptacja

 • diagnoza własnego stylu wyjaśniania zdarzeń
 • zmiana negatywnych wzorców w myśleniu (przekonania, ograniczenia, nawyki)
 • negatywne emocje
 • praca z samokrytycyzmem, negatywnym odbiorem siebie
 • autoanaliza mocnych i słabych stron
 • rozwój samoświadomości swoich zasobów,
 • zwiększanie samoakceptacji siebie

 

Asertywność, agresja, uległość, jako rożne wymiary zachowań:

 • uwarunkowania psychologiczne rożnych typów zachowań,
 • wrodzone predyspozycje a umiejętności asertywnego zachowania się,

 

Radzenie sobie z negatywnymi opiniami innych osób i ich wkraczaniem w naszą przestrzeń

psychologiczną:

 • różne rodzaje krytyki (niejasna, aluzyjna, itd.)- umiejętność rozróżniania i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • jak asertywnie mówić NIE?
 • w jaki sposób zamieniać krytykę osoby na krytykę zachowań?
 • asertywne wyrażanie krytyki
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

 

Zasady wyznaczania i realizowania celów krótko i długoterminowych:

 • prawidłowo sformułowane kryterium realizacji celu gwarancją motywacji wewnętrznej.
 • cele życiowe i motywy podejmowania działań.
 • strefa komfortu, a realizacja marzeń.
 • wyznaczanie celu gwarancją realizacji zadań


Metody szkoleniowe

 • Miniwykłady.
 • Praca w grupach.
 • Praca indywidualna
 • Studium przypadku
 • Testy, kwestionariusze


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©