Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.  Nathaniel Branden Jako wstęp przytoczę Państwu historię z pewnego szkolenia jakie prowadziłam dla menedżerów bardzo dużej korporacji. Było to szkolenie z prowadzenia prezentacji biznesowych.  Pierwszy dzień przeszedł gładko jako przygotowanie do prowadzenia prezentacji. Drugi dzień przeznaczony był na wystąpienia uczestników i informacje zwrotne. Wystąpienie w kilku przypadkach „nie szły”. Menedżerowie byli bardzo zestresowani i rezygnowali z ćwiczenia pomimo dobrego przygotowania i wiedzy. Jako trenerzy mamy swoje sposoby aby zachęcić uczestników do ćwiczenia – w tym przypadku usłyszałam odpowiedź: „Marta jak my mamy dobrze robić prezentacje jak my nie wierzymy w siebie, nie mamy poczucia, że damy radę”. Prowadzę szkolenia od 9 lat przypadek tych menedżerów nie jest jedyny. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że szkolenie z poczucia własnej wartości nie jest tematem biznesowym. To szkolenie powinno być organizowane jako pierwsze i obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pracownik który ma poczucie własnej wartości pracuje efektywnej, lepiej buduje relacje, asertywnie się komunikuje, jest bardziej otwarty na zmiany. Szanowni Pracodawcy chcecie mieć takich pracowników? Zapraszam na szkolenie.   Cel szkolenia:

 • poznanie nowych strategii zachowań w budowaniu poczucia własnej wartości

Korzyści dla uczestników:

 • Wzmocnisz swoją samoocenę
 • Właściwie spojrzysz na swoje wady i zalety
 • Poznasz zdrowe podejście do porównywania siebie do innych
 • Usłyszysz, skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować

Korzyści dla firmy:

 • Wzrost poziomu motywacji grupowej i indywidualnej.
 • Identyfikacja z firma i poczucie wspólnego celu.
 • Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
 • Wzrost zadowolenia i wydajności w pracy.
 • Atmosfera w firmie przyjazna dzięki samorealizacji pracowników.

Adresaci szkolenia:

Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości.

Program szkolenia:

Jak budować poczucie własnej wartości i wzmacniać samoocenę

Efektywność osobista, a motywacja własna i poczucie własnej wartości:

 • samoocena i jej wpływ na sukces zawodowy
 • poczucie Własnej Wartości – obszary rozwoju, mocne – wspierające i ograniczające cechy osobowości)
 • system przekonań i wartości – wartości kluczem do zmiany przekonań i siły napędowej w realizacji celów.
 • motywacja własna i sposoby jej pobudzania i utrzymywania na wysokim poziomie.

Samopoznanie, samoświadomość, odpowiedzialność i samoakceptacja

 • diagnoza własnego stylu wyjaśniania zdarzeń
 • zmiana negatywnych wzorców w myśleniu (przekonania, ograniczenia, nawyki)
 • negatywne emocje
 • praca z samokrytycyzmem, negatywnym odbiorem siebie
 • autoanaliza mocnych i słabych stron
 • rozwój samoświadomości swoich zasobów,
 • zwiększanie samoakceptacji siebie

Asertywność, agresja, uległość, jako rożne wymiary zachowań:

 • uwarunkowania psychologiczne rożnych typów zachowań,
 • wrodzone predyspozycje a umiejętności asertywnego zachowania się,

Radzenie sobie z negatywnymi opiniami innych osób i ich wkraczaniem w naszą przestrzeń

psychologiczną:

 • różne rodzaje krytyki (niejasna, aluzyjna, itd.)- umiejętność rozróżniania i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • jak asertywnie mówić NIE?
 • w jaki sposób zamieniać krytykę osoby na krytykę zachowań?
 • asertywne wyrażanie krytyki
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

Zasady wyznaczania i realizowania celów krótko i długoterminowych:

 • prawidłowo sformułowane kryterium realizacji celu gwarancją motywacji wewnętrznej.
 • cele życiowe i motywy podejmowania działań.
 • strefa komfortu, a realizacja marzeń.
 • wyznaczanie celu gwarancją realizacji zadań

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Miniwykłady.
 • Praca w grupach.
 • Praca indywidualna
 • Studium przypadku
 • Testy, kwestionariusze

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 350 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości" - 1350 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.