Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 28-01-2022 28-01-2022

Cel i program szkolenia

Zapoznanie uczestników z problematyką postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji dotyczącej doręczeń elektronicznych.

Adresaci szkolenia:   

·        Pracownicy administracji publicznej m.in.:

  • Pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin
  • Pracownicy starostw powiatowych,
  • Pracownicy urzędów marszałkowskich,
  • Pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu ( np. urzędów pracy, mopsów/gopsów, pcpr),
  • Pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych),

·        Pracownicy firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym, np. biur projektów.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Czym jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
 • Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, m.in. zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych.
 • Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
 • Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 • Decyzja administracyjna – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
 • Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
 • Tryby nadzwyczajne – przedstawienie w ogólności instytucji wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności.
 • Specustawa dotycząca COVID-19 w zakresie postępowania administracyjnego – omówienie wybranych przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Nowelizacja Kpa w zakresie doręczeń elektronicznych – przedstawienie tego zagadnienia.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy

09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Wykład, uwzględniający aspekty praktyczne zagadnienia, z możliwością zadawania pytań na każdym etapie.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji – online" - 650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.