Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Optymalizacja zasobów pracy i analiza ryzyka personalnego


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:30, drugi dzień: 9:00 - 15:30
Cena szkolenia netto
1490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Po  zajęciach uczestnicy szkolenia będą w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:  
 • jakie cele optymalizacji są brane pod uwagę w realiach przedsiębiorstw, czy jest wskazane i możliwe określenie ram czasowych, jakie czynniki mają decydujący wpływ na proces optymalizacji, podział czynników na pozytywne/negatywne,
 • jakie są uwarunkowania zasobów ludzkich  w odniesieniu do procesów optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie, jak ma się do tego wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny pracodawcy,
 • jak możemy podejść do struktur występujących w firmie, w jaki sposób przejść przez analizę wielkości zespołów/rozpiętości kierowania, jak zastanowić się nad możliwościami optymalizacji wielkości zespołów,
 • jak wybrać właściwą metodę analizy stanu obecnego,
 • jak powiązać optymalizację  z przedsięwzięciami w zakresie wynagradzania (np. wartościowanie), czy potrzebne jest rozważenie przedsięwzięć dodatkowych (mini – audyt, ankiety),
 • w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka personalnego w firmie/instytucji – za pomocą jakich narzędzi i procedur
 • jak powinno wyglądać typowanie „dobrych” wskaźników oraz wybór wskaźników, metod ewaluacji możliwych do zastosowania w realiach przedsiębiorstwa,
 • jak powinno wyglądać wdrażanie procesu w realiach przedsiębiorstwa oraz jego dokumentacja, dlaczego potrzebne jest korzystanie z „sojuszników”, jaki  powinien być wybór modelu zaangażowania kadry, jaki ma być sposób komunikacji dla przedsięwzięć optymalizacyjnych
 • czym kończy się proces optymalizacji, co otrzymujemy w jego efekcie.


Program szkolenia:

Wprowadzenie

 

 • Kluczowe pojęcia: optymalizacja, audyt organizacyjny
 • Cele optymalizacji w firmie/instytucji
 • Czynniki ogólnofirmowe mające wpływ na działania optymalizacyjne
 • Proces optymalizacji – ramy czasowe
 • Czym jest przerost zatrudnienia w organizacji
 • Zasady racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia

 

Analiza ryzyka personalnego w firmie/instytucji

 

 • Ryzyko personalne – związek z procesami optymalizacji zatrudnienia
 • Związek z innymi obszarami ryzyka w firmie/instytucji
 • Kontrola ze strony HR – uprawnienia decyzyjne
 • Analiza ryzyka – przykładowy zestaw pytań
 • Rekomendowane kroki dotyczące analizy ryzyka kadrowego
 • Sposoby ograniczania ryzyka personalnego – wytyczne dla HR i kadry kierowniczej
 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka
 • Przykład narzędzia – tabela do analizy ryzyka
 • Przykład regulaminu – procedury dotyczącej analizy ryzyka personalnego

 

Czynniki dotyczące zasobów kadrowych, które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji

 

 • Pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy – w trzech perspektywach
 • Pula talentów
 • Pula potencjału demograficznego
 • Kwestia ponownego pozyskiwania pracowników i kwestia wizerunku pracodawcy

 

Czynniki zespołowe

              

 • Optymalizacja – pożądana wielkość zespołu
 • Praca zespołowa – 8 kluczowych elementów
 • Ilu pracowników na kierownika – znaczenie rozpiętości kierowania w dzisiejszych realiach biznesowych
 • Wskaźniki rozpiętości kierowania w różnych typach organizacji i różnych rodzajach struktur – przykłady

 

 

Metody analizy pracy/ zatrudnienia – przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady     

 

a) Analiza ogólnofirmowa

 • Pozyskiwanie danych – źródła, ich wady i zalety
 • Analiza dokumentów i analiza wskaźnikowa
 • Określenie planu funkcji w przedsiębiorstwie, podział na funkcje kluczowe i pomocnicze, przypisanie wag poszczególnym funkcjom
 • Wskaźniki dotyczące procesu pracy/ zatrudnienia – ogólnofirmowe
 • Kontynuacja analizy ogólnofirmowej po zebraniu danych szczegółowych

 

b) Analiza szczegółowa

 • 5 metod szczegółowej analizy pracy
 • Analiza pracy – obciążeniowa – przykład formularza dla pracowników
 • Analiza pracy dotycząca realizowanych obowiązków i zadań – przykład formularza dla kierowników/ pracowników
 • Gradacja zadań/obowiązków – matryca do zastosowania w opisie/ formularzu

 

 

Efektywność wynagrodzeń a kwestii optymalizacja potencjału pracy    

 

 • Co to znaczy wynagrodzenie efektywne
 • Możliwości i ograniczenia efektywności wynagrodzeń
 • Kluczowe wskaźniki związane z obszarem wynagrodzeń
 • Brak informacji i nadmierne rozbudowanie świadczeń i bonusów – racjonalizacja podejścia do oczekiwań pracowników
 • Możliwości analiz (audytów) dotyczących wynagrodzeń (z wyłączeniem procesu wartościowania)

 

Wskaźniki/ ewaluacja w procesie optymalizacji zasobów pracy

 

 • Kompleksowe wskaźniki i parametry stosowane w odniesieniu do procesów optymalizacyjnych dotyczące zatrudnienia
 • Wskaźniki dotyczące procesu pracy/ zatrudnienia – szczegółowe, wskaźniki rekomendowane do doraźnego zastosowania oraz wskaźniki długoterminowe
 • Ewaluacja miękka – przykłady (komunikacja, nastroje pracowników, atmosfera pracy)

 

Organizacja procesu optymalizacji         

 

 • Formalno-prawne aspekty procesu optymalizacji, normy wewnętrzne powiązane z procesem, znaczenie podziału zadań i odpowiedzialności – szczególna rola i szczególne zobowiązanie kadry kierowniczej
 • Wytyczne dla komunikacji wewnętrznej (przykłady komunikatów dla kadry i dla pracowników)
 • Wykorzystanie dotychczasowych narzędzi kadrowych – możliwości i ograniczenia
 • Pułapki outsourcingu – przykłady związane z restrukturyzacją
 • Rezultaty diagnozy – podejmowanie decyzji co dalej
 • Pole manewru” organizacji a uzależnienie od możliwości menedżerów
 • Ewolucyjna racjonalizacja czy rewolucyjna zmiana kadrowa
 • Szanse i zagrożenia związane z radykalnymi decyzjami
 • Opcje łagodzące przebieg procesu
 • Sposoby angażowania kierowników
 • Ustalenie zasad podejmowania decyzji jako kwestia kluczowa
 • Zakres prac zespołu i jego uprawnienia/obowiązki,
 • Regulamin prac zespołu ds. optymalizacji – przykład dokumentu
 • Przykład procedury optymalizacyjnej
 • Co „kończy” optymalizację, co powinno znaleźć w dokumencie podsumowującym (raport)

 

Podsumowanie zajęćInformacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Optymalizacja zasobów pracy i analiza ryzyka personalnego

Cena netto:1490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©