Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 18-06-2020 19-06-2020
Warszawa 16-07-2020 17-07-2020
Gdańsk 19-10-2020 20-10-2020
Wrocław 23-11-2020 24-11-2020
Kraków 14-12-2020 15-12-2020

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów z praktycznym wykorzystaniem modeli niezbędnych do efektywnego i optymalnego zarządzania opakowaniami wielkokrotnego użycia jak palety, pojemniki specjalizowane, kontenery, korlety itp..

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami najczęstszych problemów zarządczych z wysyłką i odbiorem tychże opakowań jak również optymalizacją ich ilości, zarządzanie przestrzenią składową oraz bieżącą ich inwentaryzacją.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest dedykowane dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla tj.: zmianowi, oraz kierownicy zmiany mający awansować na stanowisko kierownika, mistrzowie, kierownicy magazynów/zakupów i dyrektorzy logistyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Organizacja gospodarki magazynowej.

 • Struktura organizacyjna w magazynie w powiązaniu z działami zakupów, produkcji i handlu związanych z opakowaniami paletowymi,
 • Relacje magazynu z działem zakupów i handlu w obszarze przepływu informacji związanego z opakowaniami paletowymi,
 • Zakresy obowiązków poszczególnych osób funkcyjnych posiadających bezpośredni związek z gospodarką opakowaniową.

Rozliczenia opakowań paletowych z klientami.

 • Składy konsygnacyjne,
 • Analiza kosztów transportu powrotnego z opakowaniami,
 • Lokalne centra zakupowe opakowań paletowych.

Organizacja prac w obszarze gospodarki paletowej.

 • Rodzaje opakowań /palet/,
 • Optymalizacja przestrzeni do składowania palet,
 • Przepisy dotyczące ręcznych prac magazynowych,
 • Przepisy regulujące szerokość dróg komunikacyjnych w magazynie

Podstawowe dokumenty w magazynie dotyczące przepływu fizycznego i informacji związanych z opakowaniami.

 • Dokumenty formalne w firmie.
 • Dokumenty nieformalne w firmie,
 • Opracowanie klasycznego obiegu dokumentów dedykowanego tej firmie.

Lokalizacja i lokacja opakowań paletowych jako podstawowe narzędzie do optymalizacji kosztów i pracy magazynu.

 • Optymalizacja kosztów transportu opakowań,
 • Dobór środków transportu w magazynie,
 • Dobór regałów i urządzeń do składowania dostosowanych do specyfiki magazynu,
 • Reorganizacja pracy magazynu w celu optymalizacji kosztów magazynu.

Analiza zapotrzebowania na opakowania paletowe.

 • Analiza ABC wg dostawców opakowań,
 • Analiza XYZ wg zapotrzebowania klientów na wyroby gotowe firmy /w tym opakowania paletowe/,
 • Optymalizacja koszt/efekt wg lokalizacji i kosztów transportu.

Prognozowanie zapotrzebowania na opakowania paletowe.

 • Prognoza długoterminowa na wyroby gotowe firmy i jej wpływ na zapotrzebowanie opakowań paletowych,
 • Prognoza krótkoterminowa na wyroby gotowe firmy i jej wpływ na zapotrzebowanie opakowań paletowych.

Ekonomiczna Wielkość Zamówienia /EWZ/.

 • Opis narzędzia,
 • Zastosowanie praktyczne.

Posumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

 • interaktywne warsztaty
 • uczestnicy, pracują na kalkulatorach lub laptopach (można używać własny sprzęt),
 • warsztaty prowadzone w grupie do 12 osób.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia (palety, kontenery, korlety)" - 1450 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.