Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Okres budżetowy 2014-2020 daje niepowtarzalną szansę na realizację planów i zaspokojenie potrzeb rozwojowych w zakresie inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym. Wykorzystajcie tę szansę.

Celem szkolenia jest omówienie metodyki pisania – opracowywania wniosków o dotację dla firm na konkretne, aktualnie ogłoszone konkursy: ogólnokrajowy w ramach Programu Operacyjnego oraz konkurs regionalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trzy czwarte czasu szkolenia to interaktywny warsztat z możliwością indywidualnego doradztwa.

Szkolenie prowadzone w oparciu o obowiązujące wzory dokumentów i formularzy przez praktyka.    

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat dostępnych dla firm źródeł finansowania projektów. Uczestnicy szkoleń przećwiczą w ramach warsztatów jedną z najbardziej skutecznych  metod opracowywania projektów unijnych.

Dla każdego z chętnych uczestników szkolenia warsztat zostanie uzupełniony o jedną godzinę doradztwa indywidualnego w celu nieodpłatnej analizy szans na dotacje planowanego projektu.

Uczestników chętnych do skorzystania z jednej godziny nieodpłatnego indywidualnego doradztwa uprzejmie prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w zgłoszeniu szkoleniowym w celu  ustalenia terminu doradztwa.

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej oraz  pozostałych pracowników firm z terenu całej Polski  zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne, opracowywaniem  projektów lub nadzorem nad opracowywanymi projektami.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

PROGRAMY OPERACYJNE  2014-2020  JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOSTĘPNE DLA FIRM – krótka informacja

Programy operacyjne jako źródła finansowania dostępne  firm:

  • PO Inteligentny Rozwój,
  • PO Infrastruktura i Środowisko ,
  • PO Rozwój Polski Wschodniej,
  • PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Regionalne Programy Operacyjne  jako źródła finansowania dostępne dla firm.

JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Gdzie szukać informacji o dostępnym dofinansowaniu projektów ?

Jak czytać dokumentację konkursową, na co zwracać uwagę ?

Kwalifikowalność wnioskodawcy, projektu i wydatków.

Warsztat: Czy projekt ma szanse na pozyskanie dofinansowania ? – analiza szans na dotację konkretnych pomysłów na projekt – praca na aktualnych dokumentach dwóch konkursów:  konkurs ogólnokrajowy w ramach  Programu operacyjnego  (krajowego) oraz konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .

Warsztat: Analiza  formularza wniosku o dofinansowanie wraz z prezentacją metodyki prac nad wnioskiem aplikacyjnym.

 

Dzień II

 OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA PLANOWANEGO PROJEKTU

Warsztat: Opracowanie wybranych  merytorycznych elementów wniosku o dofinansowanie – warsztat – praca indywidualna uczestników szkolenia oraz w grupach,  na aktualnych dokumentach dwóch konkursów:   konkurs ogólnokrajowy w ramach Programu Operacyjnego  (krajowego) oraz konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .

Warsztat: Omówienie wyników prac nad opracowaniem projektu.

Warsztat: Doradztwo indywidualne dla uczestników szkolenia w zakresie ubiegania się o dotację. Korekta  projektów w oparciu o  zdobyte praktyczne doświadczenie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej ?

PODSUMOWANIE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie będzie prowadzone w 30% jako wykład i w 70% jako interaktywne warsztaty z wykorzystanie aktualnej dokumentacji konkursowej.  Praca w grupach oraz indywidualna.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 190 zł + 23%VAT

 

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r." - 1190 zł/os

    Szybki kontakt