Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami? Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku?

Potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji.

Cel szkolenia:

Szkolenie ukierunkowane na przyswojenie wiedzy w zakresie opracowania i wdrażania w firmie strategii zarządzania wiekiem.

Korzyści dla uczestników i firmy:

Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe.

Uzyskanie przez uczestników praktycznych, bardzo konkretnych informacji oraz narzędzi, które pozwalają samodzielnie przygotować strategię zarządzania wiekiem.

Program szkolenia:

 

Moduł 1. Co to jest strategia zarządzania wiekiem, jakie elementy powinny się znaleźć w strategii.

 • Rozpoczęcie warsztatu przeglądem dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.

Moduł 2. Analiza sytuacji zastanej – diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników.

 • Określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie.

Moduł 3. Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

Moduł 4. Przygotowanie strategii zarządzania wiekiem na potrzeby danej firmy – praca warsztatowa.

 

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

 

Rozkład godzinowy:  9:00 – 16:00

 • Przykładowe metody szkoleniowe:
  • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
  • Dyskusje moderowane
  • Działania w grupach zadaniowych

Cena udziału w szkoleniu wynosi 850 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Opracowanie strategii zarządzania wiekiem" - 850 zł/os

  Szybki kontakt