Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

 • Poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania w zintegrowanym systemie zaopatrzenia.
 • Zapoznanie z systemowym spojrzeniem na procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej.
 • Wskazanie nowych obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji, w tym standaryzacja procesu zakupu oraz selektywnego zarządzania zapasami.
 • Omówienie głównych aspektów magazynowania w sferze zaopatrzenia.

Korzyści:

 • Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie dostaw i utrzymywanie zapasów w sferze zaopatrzenia.
 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową, w tym poznanie metod szacowania kosztów zaopatrzenia – logistycznych oraz planowania dostaw.
 • Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesu zakupów.
 • Poznanie zasad ustalania wielkości/partii dostaw.

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania zaopatrzenia.
 • Specjaliści działów zaopatrzenia i zakupów, którzy współpracują w realizacji dostaw zaopatrzeniowych i koordynują działania z innymi komórkami w przedsiębiorstwie.
 • Pracownicy obszaru magazynowania w sferze zaopatrzenia.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw zaopatrzeniowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Zakres i zadania współczesnej gospodarki materiałowej.

 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja.
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami.

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych.
  • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów.
  • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów.
  • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego.
  • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu.
  • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą.
  • Proces oceny i wyboru dostawcy.

Podsumowanie 1 dnia, pytania i odpowiedzi

 

DZIEŃ 2

Czynniki kształtujące poziom zapasów.

 • Powody gromadzenia zapasów w zaopatrzeniu i czynniki zakłócające.
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów.
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów.
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody).

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami.

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi.
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji).
 • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy.
 • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym.
 • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki.

Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową.

 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy.
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe.
  • Dobranie sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania.
 • Metody wyznaczania miejsc składowych.
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej.
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych.
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych.

Podsumowanie 2 dnia, pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1290 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zarządzanie gospodarką materiałową – online" - 1290 zł/os

  Szybki kontakt