Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy – w jaki sposób spełniać ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w aktualnej sytuacji.

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, osób zarządzających oraz działów HR i kadr, szczególnie wskazane jest dla podmiotów, które prowadzą działania optymalizacyjne i/lub funkcjonują w systemie pracy zdalnej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – na czym polega (dokładne omówienie przykładów)
 • Właściwe rozumienie pojęcia dyskryminacji
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
 • Mobbing a konflikty w miejscu pracy
 • Zjawisku mobbingu w kontekście zwolnień
 • Zarzuty dotyczące dyskryminacji w działaniach optymalizacyjnych
 • Jak odróżnić mobbing od stresu i od wypalenia zawodowego
 • Konsekwencje prawne – odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Polecenia pracodawcy (praca zdalna, praca w siedzibie firmy) – gdzie mogą pojawić się zarzuty i co może być uznane za mobbing/ dyskryminację
 • Kwestie dowodowe – w odniesieniu do komunikacji zdalnej
 • Sposoby zabezpieczania interesów pracodawcy w nowej sytuacji
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników w kontekście sytuacji kryzysowej
 • Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu – praca tradycyjna, praca zdalna (check lista)
 • Egzekwowanie należytej staranności w pracy – właściwe rozwiązania
 • Krytyka, dyscyplinowanie jako uprawnienie pracodawcy i przełożonych
 • Zasady przekazywania (i odbioru przez pracowników!) informacji
 • Możliwy zakres przeciwdziałania – najnowsze praktyki
 • Czy i w jakim stopniu modyfikować procedury antymobbingowe
 • Podsumowanie szkolenia, rekomendacje dla uczestników

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania 2 x 60 minut:

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 10:00 Zajęcia
 • 10:00 – 10:20 przerwa
 • 10:20 – 11:20 Zajęcia
 • 11:20 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie online będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

 

*Możliwość zakupienia szkolenia w postaci materiału szkoleniowego (video) lub dwugodzinnej konsultacji online.

W przypadku zainteresowania konsultacją prosimy o kontakt: (22) 400 18 77 lub biuro@effectgroup.pl

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 350 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Mobbing i dyskryminacja – obowiązki pracodawcy i pracowników w czasie kryzysu" - 350 zł/os

  Szybki kontakt