Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-11-2021 19-11-2021
Gdańsk 16-12-2021 17-12-2021

Cel i program szkolenia

Mój lider wie, po co tu jest i co robi – to pierwszy etap budowania autorytetu lidera w zespole. Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem.

Cele kluczowe:

 • Przygotowanie liderów / kierowników do pełnienia nowej roli w organizacji lub zwiększenie efektywności osób, które niedługo zajmują to stanowisko i potrzebują uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 • Zdobycie wiedzy i przećwiczenie umiejętności skutecznego realizowania roli lidera w trzech obszarach: orientacja na zadanie, orientacja na budowanie zespołu oraz orientacja na skuteczność poszczególnych pracowników.

Korzyści:

Warsztaty mają na celu usprawnienie aktualnych działań Uczestników lub przygotowanie ich do pełnienia funkcji kierowniczej poprzez:

 • Poznanie podstawowych funkcji i zadań osoby kierującej zespołem.
 • Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności budowania zespołu i autorytetu w zespole.
 • Pogłębienie umiejętności komunikowania się z pracownikami w procesie realizowania zadań zespołu: od zlecania zadań, przez monitorowanie i bieżące informacje zwrotne,
 • Przećwiczenie rozmów w sytuacjach trudnych (takich jak motywowanie, korygowanie, dyscyplinowanie, przekazywania informacji trudnych.
 • Wartością dodatkową jest wymiana doświadczeń z Uczestnikami z różnych organizacji (swego rodzaju benchmarking dla funkcji i warunków działania lidera)

Adresaci:

Warsztaty skierowane są do osób, które niedługo będą liderami lub kierownikami bądź są nimi od niedługiego czasu. Adresatami mogą być też pracownicy, którzy mają potencjał liderski i taka kariera jest dla nich planowana w przyszłości.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp, wprowadzenie

Gdy wchodzę do zespołu, jako lider… Kluczowe kroki do podjęcia

 • Źródła wiedzy o funkcji roli lidera w organizacji: Cele, oczekiwania, podstawowe uwarunkowania działania, kluczowe wyzwania
 • Jakim liderem chcę być? Pięć poziomów dojrzałości przywódczej lidera: Od stanowiska po osobowość. Wpływ na zaangażowanie i wydajność zespołu
 • Rola lidera w budowaniu współdziałania w zespole: Expose lidera

Kierowanie zespołem: Co to oznacza?

 • Proces kierowania zespołem w praktyce. Trójkąt sukcesu zespołu
 • Obszary troski lidera w kierowaniu zespołem: Punkty krytyczne na etapie planowania, organizowania, przewodzenia, kontroli i zarządzania informacją.
 • Miejsce motywacji w „kole kierowania” – usuwanie przeszkód i dawanie przestrzeni do zaangażowania
 • Delegowanie z punktu widzenia szefa

Skuteczne zlecanie zadań

 • Od ręcznego organizowania po delegowanie organizacji pracy: Typy zadań i poziomy partycypacji decyzyjnej
 • O czym trzeba pamiętać zlecając zadanie: Punkty krytyczne
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom: Czy i kiedy rzeczywiście jestem niezastąpiony?
 • Zasady doboru ludzi do zadań
 • Dopasowanie sposobu zlecania zadań do poziomu dojrzałości zawodowej pracowników
 • Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla liderów na poziomie ludzi i zespołu

Informacje zwrotne w kierowaniu zespołem

 • Informacje zwrotne w pracy z zespołem i z pojedynczymi osobami
 • Pięć etapów korygowania działań
 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań
 • Reguły udzielania informacji zwrotnych
 • Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych: Cel, postawa lidera i forma
 • Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

Trudne sytuacje i trudne rozmowy w pracy z zespołem

 • Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce
 • Trzy typy rozmów trudnych w pracy lidera: korygowanie, motywowanie, dyscyplinowanie. Cele, założenia, przebieg
 • Jak w trakcie rozmów trudnych pracować z pytaniami i uaktywniać pracownika do wypracowywania pomysłów?
 • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych w zespole

Podsumowanie

 • Indywidualne podsumowanie warsztatu. Obszary koncentracji przed spotkaniem follow up

Czas trwania:

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień:09:00–16:00

Warsztat realizowany jest metodami aktywizującymi, wykorzystującymi takie narzędzia, jak:

 • analizy case study,
 • prace grupowe,
 • dyskusje moderowane,
 • symulacje,
 • coaching zespołowy,
 • odgrywanie ról.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.