Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 28-08-2024 28-08-2024
Warszawa 20-09-2024 20-09-2024

Cel i program szkolenia

24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która zacznie obowiązywać już 25 września 2024 r. Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, ma ustalić podmiot prawny (zarówno prywatny, jak i publiczny), na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

Cel szkolenia:

W związku z powyższym celem naszego szkolenia jest przedstawienie i omówienie optymalnej procedury zgłoszeń naruszeń prawa, zapoznanie się z organizacyjno – prawnymi oraz praktycznymi kwestiami prowadzenia wyjaśniania w systemie postępowania wewnętrznego. Ponadto przedstawione są sposoby powołania oraz pracy komisji/ zespołu zajmującego się wyjaśnianiem, jej optymalnego składu i dodatkowo – udostępnienie przykładowego zestawu pytań. W trakcie szkolenia prowadzący odpowiada na pytania uczestników, przedstawia propozycje rozwiązań i dokumentów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, działów organizacyjno-prawnych, działów compliance, a także dla managerów odpowiadających za te obszary.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE:

 • Obowiązek organizacji systemu sygnalizowania naruszeń
 • Opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów – kluczowe zmiany i uzupełnienia
 • Pojęcie naruszenia prawa

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU I ZASADY:

 • Rola pracodawcy, kadry kierowniczej, HR
 • Podstawowe zasady budowania systemu zgłaszania naruszeń
 • Kanały komunikacji (przegląd)
 • Obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń (zgłaszanie naruszeń – jako obowiązek pracowniczy)
 • Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy w kontekście zgłaszania naruszeń
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych
 • Przykład optymalnej procedury zgłoszeń w postępowaniu wewnętrznym

SYGNALISTA:

 • Status sygnalisty, kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście
 • Ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych, sankcje dla pracodawcy
 • Jakie muszą być spełnione warunki aby sygnalista był chroniony

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE:

 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
 • Przyjmowanie zgłoszeń/ postępowanie sprawdzające – schemat
 • Ryzyka i odpowiedzialność osób przyjmujących naruszenia
 • Komisja lub zespół do zbadania sprawy – o czym należy pamiętać, tworząc zespół/ typując osoby
 • Udział zewnętrznych specjalistów w postępowaniu wyjaśniającym
 • Czynności dowodowe
 • Udział w rozmowach wyjaśniających – kwestie prawne i organizacyjne
 • Pytania, które można zadawać
 • Protokoły czynności oraz notatki – dokumenty komisji/ zespołu – przykłady
 • Zakończenie postępowania i raport końcowy

DALSZE KROKI:

 • Rejestr zgłoszeń i postępowań wyjaśniających
 • Możliwe działania podejmowane w stosunku do osoby winnej naruszenia
 • Konsekwencje dla pracodawcy w przypadku niedostosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
 • Konsekwencje dla sygnalisty w sytuacji zgłaszania nieprawdziwych informacji.
 • Możliwe kroki sygnalisty w przypadku nie podjęcia przez pracodawcę działań wyjaśniających zgłoszone naruszenia prawa

Rozkład godzinowy:
10:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 990 + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów – procedura i praktyka wyjaśniania" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.