• Szkolenia administracja, Szkolenia logistyka

  Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 17:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie.   Cel szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.  
 1. Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:
 • jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa firmy;
 • jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać;
 • jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
 • komu i jak można oddawać odpady;
 • kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych ochrony środowiska.

 

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem ochrony środowiska.

 

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczy wszystkich wymienionych podmiotów.Program szkolenia:

 1. System prawny ochrony środowiska

 

 1. Wprowadzenie do obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

 

 1. Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska
 • Korzystanie ze środowiska
 • Emisje do powietrza
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodnościekowa

 

 1. Gospodarowanie odpadami
 • Odpad, produkt uboczy oraz utrata statusu odpadu
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
 • Uprawnienia oraz właściwość organów
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

 

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki i formularze do rozliczenia za 2015 r.
 • Terminy oraz adresaci sprawozdań
 • Opłaty podwyższone i kary
 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
 • Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
 • Pobór wód i odprowadzanie ścieków
 • Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
 • Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

 

 1. System opłat produktowych (opakowania, baterie i akumulatory, ZSEiE)
 • Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
 • Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?

 

 1. Proces inwestycyjny a ochrona środowiska
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Kwalifikacja inwestycji
 • Opinie, uzgodnienia oraz udział społeczny w w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Inwestycje a Natura 2000

 

 1. Szkody w środowisku
 • Zakres zastosowania przepisów
 • Obowiązki sprawcy szkody oraz organów
 • Wysokości potencjalnych kosztów

 

 1. Ewidencja i sprawozdawczość
 • Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe

 

 1. Dostęp do informacji o środowisku
 • Zasady wnioskowania o informacje o środowisku

 

 1. Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki
 • Gdzie załatwić sprawę?
 • Zakres odpowiedzialności urzędów

 

 1. Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska
 • Przebieg kontroli
 • Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa

 

 1. Systemu zarządzania środowiskowego EMAS/ISO 14001
 • Zasady wdrażanie, certyfikacji oraz rejestracji w EMAS
 • Koszty i korzyści wdrażania EMAS

 

 1. Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska
 • Jakie organy i kiedy mogą kary nakładać
 • Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
 • Procedury odwoławcze

 

 1. Najnowsze oraz planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz aktach powiązanych


Metody szkoleniowe

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r.

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©