Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Zapraszamy Państwa na profesjonalne szkolenie: Ochrona danych osobowych (RODO). Celem kursu jest omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych – poruszamy bieżące i najbardziej kontrowersyjne problemy związane z danymi, ich wrażliwością. Spotkanie z uczestnikami ma formę warsztatów i jest okazją do dyskusji i wymiany opinii i doświadczeń. Nad przebiegiem szkolenia pieczę sprawuje doświadczony trener. Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego sporządzania  dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi RODO.

Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne. Możliwość zadawania pytań oraz dyskusja z innymi uczestnikami to okazja, aby poszerzyć wiedzę i spojrzeć na niektóre – dobrze już znane zagadnienia – z nowej perspektywy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie  adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Właściciele firm, którzy chcą, by ich przedsiębiorstwo działało w zgodzie z obowiązującymi przepisami, również skorzystają z udziału w warsztatach. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. Zapraszamy do zapisania się na szkolenie RODO. Działamy w dużych miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław – zachęcamy do zapisania się na wybrany kurs już dziś!

Metody szkoleniowe

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

PROGRAM SZKOLENIA

Co to  jest RODO?

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:

 • dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową,
 • kategorie danych osobowych,
 • przetwarzanie danych,
 • administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny.

Zasady przetwarzania danych:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
 • zasada minimalizacji danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia przechowania danych,
 • zasada integralności i poufności danych,
 • zasada rozliczalności.

RODO a legalność przetwarzania danych.

Realizacja obowiązku informacyjnego.

Prawa osób których dane dotyczą:

 • prawo do przejrzystości danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo związane z profilowaniem.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych:

 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego,
 • zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,
 • zabezpieczenie danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych:

 • kiedy należy wyznaczyć IOD,
 • kto może zostać a kto nie IOD,
 • status IOD.
 • obowiązki IOD:
  • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa,
  • szkolenia,
  • audyty,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnie funkcji punktu kontaktowego,
  • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy:
10:00 – 17:00

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 690 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)" - 690 zł/os

  Szybki kontakt