Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 22-05-2018 22-05-2018
Kraków 28-05-2018 28-05-2018
Katowice 29-05-2018 29-05-2018
Sopot 13-06-2018 13-06-2018
Warszawa 27-08-2018 27-08-2018
Kraków 19-09-2018 19-09-2018
Wrocław 17-10-2018 17-10-2018
Warszawa 21-11-2018 21-11-2018
Zakopane 12-12-2018 12-12-2018

Cel i program szkolenia

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych osobowych.

Cel szkolenia: Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIODO  z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od maja 2018 r.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia:

Ochrona danych osobowych – wprowadzenie

 • Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
 • Ochrona danych osobowych w prawie UE

 

Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy
 • Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
 • Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich
 • Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

 

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

 • Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
 • Przechowywanie danych
 • Dokumentacja

 

Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w  zatrudnieniu

 • Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
 • Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych

 

Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

 

Zasady ochrony danych osobowych

 • zasada legalności oraz zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania

 

Jak  przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE ( RODO )

 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach.
 • Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów.
 • Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
 • Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI).
 • Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
 • Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”.
 • Wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro.
 • Wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”.
 • Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).
 • Nowe definicje:
  • Profilowanie
  • Pseudonimizacja
  • Dane dotyczące zdrowia
  • Dane genetyczne
  • Dane biometryczne
  • Pojęcie jednostki

 

Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.