Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne

  Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015r.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą.

Adresaci szkolenia:

Administratorzy bezpieczeństwa informacji, administratorzy danych osobowych, IT security officers, osoby odpowiedzialne za kadry i rekrutacje, osoby związane z przetwarzaniem danych w celach zarobkowych np. sklepy internetowe, banki i inne podmioty których głównym odbiorcą jest osoba fizyczna.Program szkolenia:

PRZED CZYM SIĘ CHRONIĆ – KRÓTKIE OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ, PODATNOŚCI, INCYDENTÓW ORAZ TECHNIKI KRADZIEŻY DANYCH:

 • statystyki wycieków danych,
 • przykłady handlu danymi w Polsce,
 • wartość danych.

 

PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO:

 

 • Kodeks pracy – uregulowania kodeksu w sprawie przetwarzania danych osobowych pracowników.
 • Prawo Autorskie – wizerunek jako dana/informacja, manipulacja wizerunkiem.
 • Prawo Cywilne – dane osobowe jako dobro .
 • Kodeks karny – przepisy karne związane z bezpieczeństwem informacji.

 

 

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

 • Omówienie nowelizacji ustawy wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2015 r, w tym zadania Administratora Danych (np. Dyrektora Szpitala, Spółki jako osoby prawnej), zadania „nowego” Administratora Bezpieczeństwa Informacji- w tym obowiązkowe sprawozdania do ADO/GIODO,
 • nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych- omówienie podstawowych planowanych zmian spójnego Prawa Unijnego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
 • pojęcie danych osobowych oraz kategorii danych ze szczególnym naciskiem na tzw. „dane wrażliwe” np. stan zdrowia,
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych- obowiązki i prawa,- porozumienie
 • GIODO z Państwową Inspekcją Pracy,
 • szczegółowe omówienie pojęcia Administrator Danych Osobowych,
 • omówienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – zmiany 2015 r.,
  • umiejscowienie w hierarchii Instytucji,
  • „Idealny ABI” – charakterystyka stanowiska z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2015 roku!

 

 • pozostałe podstawowe pojęcia ustawy o ochronie danych osobowych,
 • obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • legalne przetwarzanie danych osobowych,
  • obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych ,
  • rejestracja zbiorów danych osobowych – omówienie zmian wchodzących w życie w 2015 roku!

 

 • Powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
  • zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania,

 

 • przekazywanie danych osobowych za granice,
 • przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych.

 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH KONIECZNE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące

do przetwarzania danych osobowych:

 

 • szczegółowe omówienie wytycznych co do formy i zawartości dokumentów Polityki
 • Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, omówienie poziomów bezpieczeństwa wyszczególnionych w rozporządzeniu,
 • osoby odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizacje dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa,
 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych,
 • zabezpieczenia kryptograficzne przetwarzanych danych osobowych,
 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

 

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.Metody szkoleniowe

Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznych przykładów poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną najlepszą metodą przekazywania wiedzy.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 590 PLN + 23% VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015r.

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©