Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. Szkolenie wskaże jak spełniać wytyczne GIODO nakazującą, aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Na szkoleniu zaprezentuje także nowe rozwiązania prawne dotyczące obowiązków ABI, Rejestru ABI oraz zasad rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO obowiązujące od 01.01.2015 r.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

 • omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI po 1 stycznia 2015 r
 • omówienie zakresu zmian w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 23.10.2014 r.
 • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • w jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe interesantów oraz pracowników urzędu
 • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu – komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe
 • jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą urzędnikom za niedostateczną ochronę danych pracowników i interesantów
 • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) i w ramach systemów informatycznych
 • czy i na jakich zasadach dopuszczalne jest udostępnianie danych osobowych obywateli podmiotom zewnętrznym (bankom, policji, dziennikarzom, firmom zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych itd.)
 • w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoringu w Urzędzie (w tym i monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników urzędu)
 • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
 • co powinna zawierać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli administracji publicznej, szczególnie dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej
 • managerów różnego szczebla
 • pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych


Program szkolenia:

Zakres zmian w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015r.

 • Pozycja prawna Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej administratora danych obecnie i po 01 stycznia 2015 r.
 • Aktualne uprawnienia i obowiązki ABI-ego
 • Nowe dodatkowe uprawnienia i obowiązki ABI-ego
 • Procedura rejestracji ABI-ego w rejestrze prowadzonym przez GIODO
 • Zasady przeprowadzania obowiązkowych okresowych audytów ochrony danych osobowych
 • Nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych

 

Pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli

 

 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od obywateli
 • Warunki pozyskiwania danych pośrednio (nie od osób których dane dotyczą) – nabywanie oraz sprzedawanie baz danych,
 • Okres przechowywania danych obywateli
 • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych :

a)przepis prawny

b)zgoda

 1. c) prawnie usprawiedliwiony cel

d)realizacja umowy

 1. e) dobro publiczne
 • Sporządzanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 • Monitoring a ochrona danych osobowych
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • w jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe obywateli bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie warunki należy wtedy spełnić.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Instytucja powierzenia danych osobowych-podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty
 • Sporządzenie umowy dt. powierzenia przetwarzania danych osobowych-warsztaty

 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny

 

Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
 • Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
 • Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych

 

Rejestrowanie  baz danych u GIODO.

 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO –warsztaty

 

Odpowiednie zabezpieczenie zbiorów danych pracowników oraz obywateli

 • zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
 • zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe,
 • wdrożenie odpowiedniej dokumentacji

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna

Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień
 • Rodzaje kontroli
 • Najczęściej występujące uchybienia

 

Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników.

Dane osobowe w kadrach i księgowości.

Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

 • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego
 • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej

 

Konsultacje prawne

 • Odpowiedź na dodatkowe pytania uczestników

RekapitulacjaMetody szkoleniowe

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez rodziców i uczniów.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Cena netto:490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©