Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne, Szkolenia windykacja i księgowość

  Nowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w świetle zmian ustawy o ochronie danych osobowych.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Czy po styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal? <br> <br> Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują  nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmienia się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jeszcze bardziej akcentując jego zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych. <br> <br> Za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą wysokie kary. Oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną. <br> Jeśli zależy Ci na tym, żeby pozyskać niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian w sposób zwięzły, a przy tym ciekawy i przekazywany od strony praktycznej – zapraszamy na szkolenie <br> <br> Celem szkolenia jest:
 • przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji ABI oraz nabycie praktycznej wiedzy potwierdzonej certyfikatem ABI. Szkolenie jest skonstruowane tak, aby w ciągu jednego dnia przekazać Państwu niezbędną wiedzę nt. odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz dokumentacji jaka obowiązuje zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych.


Korzyści dla uczestników:

 • Zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wymaganą ustawowo pełną DOKUMENTACJĘ czyli szablony Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Oba dokumenty opatrzone są komentarzem wyjaśniającym sposób ich wypełnienia. Szablony otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej. Dokumentacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym
 • Praktyczny charakter – trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.
 • Konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.
 • Certyfikaty – każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz certyfikat kompetencyjny ABI.


Adresaci szkolenia:

 • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji
 • dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji ABI, pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie ochrony danych. Uczestnicy otrzymają także wzory dokumentacji niezbędne do pracy ABI.


Program szkolenia:

Nowe prawa i obowiązki ABI w kontekście dodanych art. 36a 36c uodo oraz wymagań rozporządzenia kontrolnego:

 1. a) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (PBI, IZSI, upoważnienia, oświadczenia, ewidencja, rejestry zbiorów danych osobowych) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 1. b) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO.

Zapewnianie przez ADO środków organizacyjnych oraz technicznych jak również organizacyjnej odrębności ABI. Bezpośrednia podległość ABI względem ADO praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych ustawą deregulacją.

Nowe prawa i obowiązki dla ADO, który nie powołał w swoich strukturach ABI, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia zgłoszeniowego.

Podstawowe elementy sprawozdania sporządzanego w wyniku dokonania sprawdzenia przez ABI zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami uodo:

 • rodzaje sprawdzeń dokonywanych na potrzeby ADO i/lub GIODO,
 • plan sprawdzeń,
 • program sprawdzenia,
 • dokumentowanie czynności dokonywanych w wyniku sprawdzenia (notatka, protokół, kopia obrazu, zapisu),
 • pierwszy plan sprawdzeń – 30.04.2015r.

Nowe obowiązki dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych sensytywnych tradycyjnych papierowych oraz informatycznych elektronicznych w GIODO oraz zwolnienia w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych tzw. zwykłych.

Status dotychczasowych ABI w kontekście art. 35 ustawy deregulacyjnej.

Wzory zgłoszeń powołania oraz odwołania administratora bezpieczeństwa informacji        w kontekście wymagań rozporządzenia zgłoszeniowego.

Wzory rejestrów zbiorów danych osobowych prowadzonych przez ABI w kontekście wymagań rozporządzenia rejestracyjnego.

ABI – powoływać czy nie?

 • wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI
 • alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej oraz papierowej

 • środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej
 • środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej -czy system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymogi wskazane w przepisach prawa? – zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej m. in.: loginy, hasła, wygaszacze ekranów oraz pozostałe środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • polityka haseł
 • polityka czystego biurka
 • procedura zarządzania kluczami
 • komputerowe nośniki informacji
 • kopie bezpieczeństwa
 • zabezpieczenia kryptograficzne,
 • procedury reagowania na incydenty

 

Konsultacje prawneMetody szkoleniowe

Stawiamy nacisk na dyskusję, a wszelkie Państwa pytania i wątpliwości są mile widziane i dogłębnie wyjaśniane. Zaprezentujemy najciekawsze ”case study” (studium przypadku) oraz przeprowadzimy praktyczne ćwiczenia, które pomogą Państwu w codziennej pracy np. jak zarejestrować i zaktualizować zbiór danych osobowych; jak ocenić ile i jakich zbiorów jest w Państwa organizacji.

Podamy także przykładowe zapisy umów dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z jednoczesnym wyjaśnieniem ich praktycznego wpływu na stopień bezpieczeństwa tych danych.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Nowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w świetle zmian ustawy o ochronie danych osobowych.

Cena netto:490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©