Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest udostępnienie negocjatorom możliwości wykształcenia umiejętności negocjacyjnych w formie praktycznej. Warsztat negocjatora stworzony jest głównie po to, aby uczestnicy mieli szansę ćwiczenia umiejętności i popełniania błędów bez konsekwencji biznesowych.

 Szkolenie skierowane jest do:

 • negocjatorów zakupowych i sprzedażowych,
 • pracowników biorących udział w negocjacjach, rozwijających kompetencje negocjacyjne,
 • pracowników działów współpracujących ze sobą i negocjujących kontrakty lub procesy,
 • pracowników kontaktujących się z klientami lub kontrahentami i dostawcami

 Korzyści ze szkolenia:

 • Wyszkolenie negocjatora w umiejętnościach rozpoznawania i stosowania narzędzi używanych w negocjacjach.
 • Nauczenie skutecznego sposobu przygotowania i dobrego zaplanowania negocjacji.
 • Wyrobienie efektywnych nawyków dobierania narzędzi w każdej sytuacji.
 • Nauczenie rozpoznawania słabych i mocnych stron własnych i przeciwnika.
 • Nastawienie na realizację celów negocjacyjnych.
 • Wyrobienie umiejętności i postawy zwyciężania w negocjacjach.
 • Zwiększenie efektywności negocjacyjnej

 Efekty szkolenia:

Uczestnicy zdobędą umiejętność dobrego przygotowania negocjacji. Nabiorą sprawności w szacowaniu silnych i słabych stron własnych i partnerów biznesowych. Poprawią umiejętność budowania efektywnego planu i sposobu jego realizacji. Doświadczą zastosowania narzędzi negocjacyjnych w grach i symulacjach, oraz przekonają się o ich  skuteczności dzięki praktykowaniu ich na sobie i innych uczestnikach szkolenia.

Program szkolenia:

PRZYGOTOWANIE NEGOCJACJI

 • Przeprowadzenie wywiadu o stronie przeciwnej
 • Opracowanie siatki własnych potrzeb i korzyści
 • Ustalenie słabych i mocnych stron naszych i partnera
 • Przygotowanie negocjacji wg. procedury
 • Zbudowanie mapy negocjacji
 • Ćwiczenie symulujące przygotowanie negocjacji

DŁUGOFALOWE STRATEGIE NEGOCJACYJNE

 • Określenie systemu motywacji własnej i drugiej strony
 • Zbudowanie relacji partnerskich
 • Dążenie do relacji ”wygrany – wygrany”
 • Dążenie do relacji „wygrany – przegrany”
 • Dopasowanie planu negocjacji do sytuacji– dobór strategii
 • Gra strategiczna – symulacja wyboru strategii
 • Podsumowanie wyniku gry i użytych narzędzi

PROCES NEGOCJOWANIA

 • Zaplanowanie strategii na negocjacje
 • Wypracowanie scenariusza dla negocjacji
 • Dobranie odpowiednich narzędzi do negocjacji
 • Gra negocjacyjna z użyciem narzędzi
 • Podsumowanie wyniku gry i użytych narzędzi

TAKTYKI W NEGOCJACJACH

 • Rozpoznanie taktyk stosowanych w negocjacjach
 • Przygotowanie się do obrony przed taktykami drugiej strony
 • Gra negocjacyjna z użyciem taktyk
 • Podsumowanie wyniku gry i użytych narzędzi

TECHNIKI W NEGOCJACJACH

 • Poznanie technik negocjacyjnych i sposób ich dobierania
 • Gra negocjacyjna z użyciem technik
 • Podsumowanie wyniku gry i użytych narzędzi 

NEGOCJACJE CENOWE

 • Posługiwanie się technikami negocjacji cenowych
 • Wypracowanie sposobów do obrony ceny
 • Ćwiczenie – case study
 • Podsumowanie wyniku gry i użytych narzędzi

MANIPULACJE W NEGOCJACJACH

 • Zapoznanie się z typowymi techniki manipulacji
 • Wywieranie wpływu na negocjatora
 • Obrona przed manipulacjami

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie warsztatowe oparte jest na metodologii rozwijania kompetencji. Każdy moduł warsztatu rozpoczyna wprowadzenie i teoretyczny opis metody, następnie metoda ćwiczona jest w formie praktycznej przy zastosowaniu odpowiednich gier lub symulacji. Do każdej metody dopasowane są ćwiczenie odtwarzające środowisko realnych negocjacji.

Każdy uczestnik bierze aktywny udział w grach negocjacyjnych i ćwiczeniach wspierających negocjacje. Dzięki temu uzyskuje rozwój umiejętności negocjowania. Korzystając z tej metody uczestnicy mają możliwość zaadoptowania umiejętności zdobywanych na szkoleniu, do rzeczywistych sytuacji ze swoimi klientami lub kontrahentami.

Po każdym ćwiczeniu następuje ewaluacja. Podsumowanie i wyciąganie wniosków pokazuje negocjatorom ich rzeczywisty stan umiejętności. Mają okazję do znalezienia słabych strony swojej kompetencji i tym samym możliwość do jej wzmocnienia. Pozwala również dostrzec dominujące cechu osobowości i umiejętności, dzięki temu uczestnik może stawiać sobie wyższe cele w tych obszarach, osiągając jednocześnie lepsze efekty w negocjacjach.

Negocjatorzy ćwicząc w przestrzeni nie obciążonej presją konsekwencji, zdecydowanie efektywniej rozwijają swoje umiejętności. Budują w ten sposób trwałe i poprawne nawyki, które później mają szansę wykorzystywać w miejscu pracy, z dużo większym prawdopodobieństwem sukcesu w negocjacji.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 450 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Ninja negocjacji – praktyczny rozwój kompetencji" - 1450 zł/os

  Szybki kontakt