Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 20-01-2023 20-01-2023
Online 14-04-2023 14-04-2023
Online 17-11-2023 17-11-2023

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz zasad wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w praktyce.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  diagnozowania nadużyć finansowych w projektach unijnych oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze nadużyć finansowych z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawy prawne, wprowadzenie:

 • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych
 • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach, sposoby postępowania, nieprawidłowość indywidualna i systemowa – w kontekście zmian wynikających z nowej perspektywy
 • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe

Najczęściej występujące nadużycia finansowe – przykłady i sposoby przeciwdziałania:

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów
 • Podwójne finansowanie

Zastosowanie uregulowań w zakresie przeciwdziałania i postepowania z nadużyciami finansowymi:

 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.

Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego:

 • Procedury obowiązujące  w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 • Obowiązki dot. informowania instytucji zewnętrznych ws. wykrytych nieprawidłowości i możliwości współpracy
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.

Sposoby zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych:

 • Etyka pracownika
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli i kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry.

System zwalczania nadużyć finansowych:

 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.

Podsumowanie

 

Informacje organizacyjne:

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych – warsztaty online" - 650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.