Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia logistyka

  Międzynarodowa spedycja i transport


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Adresaci szkolenia:

Pracownicy średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej działów logistyki, spedytorów i handlowców.

Program szkolenia:

SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej:

 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej
 • Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR(ćwiczenie praktyczne)
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,
 • Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi
 • Koszty i ceny w transporcie
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

 

Warunki dostaw –  INCOTERMS 2010:

 • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
 • INCOTERMS2010 aubezpieczenia
 • INCOTERMS2010 aumowa przewozu i umowa spedycji

 

Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

 • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
 • Ryzyko związane z transportem towarów
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
 • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
  i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

 

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR:

 • Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
 • List przewozowy CMR i jego funkcje
 • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR

 

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych:

Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny:

 • zakres stosowania
 • pojęcie osoby uprawnionej
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
 • podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
 • Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
 • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Międzynarodowa spedycja i transport

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©