Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie? Jak rozmawiać z pracownikami w codziennych sytuacjach? A jak komunikować trudne sprawy i uwagi krytyczne? Jak eliminować zbędne koszty i tracenie czasu? To wyzwania każdego menedżera. W poukładaniu relacji z pracownikami pomagają praktyczne narzędzia rozmów coachingowych. Coaching w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Trudno znaleźć menedżera, który jeszcze o coachingu nie słyszał. Ale czy wiadomo, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi? Mądre ich stosowanie może być pierwszym krokiem ku zmianie stylu zarządzania na coachingowy.

Cel szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności coacha poznanych w trakcie warsztatu podstawowego
 • przygotowanie do prowadzenia sesji coachingowych
 • dostarczenie narzędzi coachingowych wspierających zmianę
 • zwiększenie elastyczności roli menedżerskiej poprzez podejście coachingowe

Korzyści dla uczestników:

 • poznają nowy styl zarządzania: coaching menedżerski oraz korzyści z jego stosowania,
 • opanują zaawansowane umiejętności coacha i będą potrafili wykorzystać je w pracy menedżera,
 • poznają narzędzia i techniki coachingowe przydatne w pracy menedżera z ludźmi, pomagające budować kompetencje i samodzielność podwładnych, wyznaczać kierunek, angażować i motywować, zmieniać zachowania i postawy

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą doskonalić  techniki coachingowe oraz zastosować je w zarządzaniu.

Program szkolenia:

Organizacja przestrzeni coachingowej

 • Budowanie relacji coachingowej z pracownikiem, partnerem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości.

Komunikacja w coachingu.

 • Bezpośrednia komunikacja interpersonalna – zdolność do efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz do używania języka, który ma największy wpływa i trafia do pracownika, partnera.
 • Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla pracownika, partnera i relacji coachingowej.

Inteligencja emocjonalna coacha

 • Zarządzanie emocjami swoimi i klienta, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana.

Wartości i przekonania w coachingu,

 • Motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą.

Praca z tożsamością pracownika

 • Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Sponsorowanie ludzkiego potencjału.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Proces coachingu, to przede wszystkim relacja. Proponujemy zatem praktyczne ćwiczenia z pogłębioną refleksją i uczącą informacją zwrotną. W trakcie zajęć większość aktywności będzie poświęconych na osobiste doskonalenie kompetencji prowadzenia rozmów coachingowych.

 • praca w duetach (coach / klient)
 • praca w trójkach (coach / klient / obserwator)
 • demonstracje trenerskie sesji i poszczególnych narzędzi coachingowych
 • praca w małych grupach zadaniowych
 • studium przypadku
 • miniwykład | prezentacja
 • arkusze autodiagnozy indywidualnej
 • informacja zwrotna

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.