Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 16-10-2017 17-10-2017
Warszawa 04-12-2017 05-12-2017

Cel i program szkolenia

Mapowanie procesów to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Celem mapowania jest identyfikacja miejsc występowania marnotrawstwa oraz poprzez dokonanie szeregu analiz stworzenie wizji stanu przyszłego, eliminując lub redukując marnotrawstwo. Budowanie mapy nie może być celem samym w sobie. Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie takiego przepływu, w którym skupiamy się na dodawaniu wartości. Szkolenie oparte jest na procesie lub procesach wybranych przez klienta. Na tej podstawie charakteryzujemy Klienta, Dostawcę, analizujemy i mierzymy procesy.

 1. Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z metodologią mapowania,
 • uczestnicy poprzez pracę warsztatową na wybranym procesie firmy będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami podczas budowania mapy,
 • poszerzenie wiedzy na temat doskonalenia i optymalizacji procesów biznesowych organizacji, a także podzielenie się wiedzą między uczestnikami zespołu, pochodzącymi z różnych działów,
 • uczestnicy poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych procesów usprawniających.

Korzyści dla uczestników:

 • pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji
 • nabycie wiedzy i umiejętności budowania map procesów
 • poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną pracę
 • nabycie umiejętności identyfikacji problemów oraz możliwości ich eliminacji – eliminacja kosztów przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia:

Osoby biorące udział lub zarządzające mapowaniem procesów, usprawnieniami w firmie. Klienci i sponsorzy mapowania.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji
 • Dlaczego zaczynamy od budowy mapy stanu obecnego? – idea mapowania
 • Charakterystyka marnotrawstwa
 • Definicja wartości dodanej

Mapowanie procesów – niezbędne informacje:

 • przykładowa mapa,
 • definicje i parametry wykorzystywane podczas budowania map,
 • mapa stanu obecnego, przyszłego i strategia działania + plan akcji,
 • wybór procesu,
 • zebranie wiarygodnych danych,
 • mapowanie przepływu informacji.

Część warsztatowa: 

 • ułożenie pytań auditowych na marnotrawstwo i pokazanie przykładowych,
 • 8 kroków mapowania, na kroku 2-gim i 3-cim opracowanie czasów ogólnych maksymalnych, średnich oraz czasy V/A (Value Added).,
 • na kroku 6-tym: omówienie i przećwiczenie diagramu Ishikawy, 5WHY oraz burzy mózgów, narzędzi do rozwiązywania problemów, wynikłych na kroku 5-tym mapowania,
 • diagnoza stanu istniejącego na podstawie procesu firmy, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia,
 • charakterystyka kluczowych dostawców strumienia wartości,
 • charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości.

Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości.

Część warsztatowa:

 • projektowanie wizji stanu przyszłego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.
 • budowa strategii logistycznej,
 • określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie.

Część warsztatowa:

 • długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań.
 • aktywny wykład,
 • część warsztatowa,
 • dyskusja,
 •  studium przypadku, ćwiczenia.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.