Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Management 3.0 to nowoczesna, odpowiadająca na obecnie nieustannie zmieniające się warunki i okoliczności, koncepcja zarządzania stworzona przez holenderskiego praktyka biznesu, przedsiębiorcę, pionierskiego lidera i twórcy innowacyjnych narzędzi zarządzania , Jurgena Appelo.

Management 3.0, to nie tylko globalny ruch związany  z nowym podejściem do zarządzania, to przede wszystkim  baza wielu praktyk i rozwiązań zwiększających zaangażowanie i efektywność pracowników. Managament 3.0 na nowo definiuje przywództwo i zarządzanie jako odpowiedzialność,  skupia się na współpracy oraz uświadamianiu wspólnych celów. Wskazuje w jaki sposób je osiągać i poprawiać skuteczność działania.

Management 3.0 to szkolenie, które uczy nowego spojrzenia na pracę zespołów oraz pracę menedżerów i liderów w świecie oczekującym zwinności, elastyczności i ciągłej zmiany. To szkolenie, które zmienia nie tylko myślenie o zarządzaniu, ale przede wszystkim  zmienia styl zarządzania na nowatorskie, w porównaniu do  znanego dotąd i ciągle jeszcze funkcjonującego podejścia  2.0, a nawet 1.0.

Managament 3.0 to szkolenie oparte na podejściu zwinnym,  to nie metodyka lecz filozofia, to nie technika, lecz sposób myślenia, wreszcie to nie tylko zestaw narzędzi, ale przede wszystkim rozumienie po co i dlaczego ten sposób zarządzania staje się obecnie koniecznością.

Celem szkolenia jest  uświadomienie różnic pomiędzy pryncypiami w różnego rodzaju podejściach do zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich zgodnie z najnowszymi trendami, poznanie kierunków  rozwoju organizacji uczącej się, bazującej na empowermencie, kreatywności i innowacji oraz otwarcie drogi do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Management 3.0.

 

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie praktyk zarządzania 3.0 i przećwiczenie kilku z nich podczas warsztatów
 • Rozwinięcie własnych kompetencji menedżerskich o wiedzę i umiejętności rekomendowane w zarządzaniu zwinnym
 • Wzrost zrozumienia koncepcji zarządzania w zakresach takich jak teoria złożoności, myślenie systemowe, wprowadzanie zmian, transformacja organizacji, zarządzanie zmianą, komunikacja.
 • Uświadomienie wpływu wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 na sposób funkcjonowania i skuteczność zespołów
 • Wzrost umiejętności wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 w codziennym zarządzaniu zespołem.
 • Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu Management 3.0 Foundation, który upoważnia do starania się o tytuł Facylitatora Management 3.0

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wprowadzenie do Management 3.0

 • Koncepcja Management 3.0 – model, główne założenia i pryncypia
 • Podejście 3.0, a 2.0 i 1.0 – które stosujesz w codziennej praktyce zarządzania
 • Zarządzanie i przywództwo – kto jest odpowiedzialny za zarządzanie
 • Servant Leadership
 • Zdalne zespoły

Teoria systemów złożonych

 • Czym są jakie są jego kryteria
 • Bariery w myśleniu złożonościowym
 • Najważniejsze atrybuty systemów
 • Myślenie systemowe, a zarządzanie

Motywacja i zaangażowanie

 • Rodzaje motywacji i demotywacja
 • Dziesięć potrzeb członków zespołu
 • Jak możesz sprawdzać poziom motywacji i zaangażowania

Delegowanie i empowerment

 • Poziomy delegowania
 • Budowanie odpowiedzialności
 • Umocowanie pracowników
 • Smoorganizacja – kierunek i ramy
 • Zaufanie – rodzaje i kierunki

Rozwijanie kompetencji

 • Miary wydajności jako punkt do rozwoju
 • Siedem elementów rozwijania kompetencji
 • Ulepszanie systemu, nie reguł ani ludzi
 • Cztery składniki rozwoju osobistego
 • Metryki rozwoju, co sprawia, że zespoły są kompetentne
 • Rozwijający feedback – budowanie kultury informacji zwrotnej

Skalowanie struktury organizacyjnej

 • Tworzenie struktur – korzyści i zalety różnych struktur i poziomów
 • Kierunki rozwoju organizacji
 • Transparentność i tworzenie więzi
 • Optymalne zespoły, co to oznacza
 • Zespoły funkcjonalne i multifunkcjonalne

Sukcesy i porażki

 • Zarządzanie zmianą – wymiary zarządzania zmianą
 • Objectives Key Results – zespołowe cele i kluczowe rezultaty
 • Narzędzia do retrospektywy
 • Narzędzia do przeprowadzania zmian

Zakończenie szkolenia.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

To praktyczny warsztat pozwalający przećwiczyć praktyki Management 3.0.  To także prezentacje, dyskusje i przykłady oraz mini wykłady pozwalające na zaprezentowanie koncepcji.

Przykładowe praktyki wykorzystane podczas szkolenia:  Big Values, Personal Maps, Moving, Delegation Poker, Delegation board Motivators, Feedback Wrap, Kudo Cards , 360 Degree Feedback Dinner, Happiness Door,  Meddlers Game; Celebration Grid.

Szkolenie realizowane jest zarówno w wersji stacjonarnej jak i online.

W wersji  online na platformie ZOOM.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Management 3.0 – nowoczesne przywództwo i zarządzanie" - 1790 zł/os

  Szybki kontakt